2016-11-17 07:38Nyheter

8 viktiga fakta om toaletter, bajs och Världstoalettdagen

null

Den 19 november är det Internationella Världstoalettdagen, en officiell FN-dag med syftet att uppmärksamma hur livsavgörande det är med toaletter. Här är 8 viktiga fakta om toaletter och bajs som WaterAid tycker alla borde känna till.

1. 2,36 miljarder människor, var tredje på jorden, saknar tillgång till toalett.

2. Nästan en miljard människor uträttar sina behov utomhus i exempelvis buskage, vattenflöden eller öppna ytor.

3. När människor bajsar utomhus eller avföring inte hanteras säkert förorenas vattenkällor, närmiljö och mat vilket gör att sjukdomar sprids. Ett gram avföring innehåller nästan en miljon bakterier och 10 miljoner virus.

4. 315 000 barn dör varje år i diarrésjukdomar orsakade av brist på toaletter, smutsigt vatten och dålig hygien. Det är nästan 900 om dagen.

5. Hälften av all undernäring kan kopplas till diarrésjukdomar orsakade av brist på toaletter och smutsigt vatten.

6. Många flickor och kvinnor attackeras eller trakasseras när de uträttar sina behov utomhus.

7. I låginkomstländer saknar mer än varannan skola (53 procent) tillgång till toalett. Det försämrar barnens hälsa och leder till att många flickor hoppar av när de når puberteten och får mens.

8. I låg- och medelinkomstländer saknar var femte sjukhus (19 procent) tillgång till toalett. Det omöjliggör bra hygien och ökar infektionsrisken.

Här hittar du mer information om toaletter, bajs och Världstoalettdagen: http://www.wateraid.org/se/vart-arbete/vad-det-handlar-om/sanitet/varldstoalettdagen-2016


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön