2020-03-17 08:55Nyheter

Fakta och statistik om handhygien

null

Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar regelbunden handtvätt med tvål och vatten för att minska risken för smittspridning av coronaviruset. Men idag saknar tre miljarder människor världen över faciliteter för handtvätt med tvål och vatten. Det gör dem väldigt sårbara för smittsamma infektionssjukdomar som coronaviruset. Särskilt stor är bristen på möjlighet till handhygien i Afrika söder om Sahara, vilket gör regionen oerhört sårbar för smittsamma infektionssjukdomar.

Mer information om hygien och coronaviruset finns här.

Hygien är ett särskilt fokusområdet för WaterAid, och bara under förra året nådde organisationen 1,5 miljoner människor med vatten, tvål och hygienutbildning. Dessutom nådde WaterAid en miljon människor med vatten och tvål på sjukvårdsanläggningarna där de söker vård.

Här hittar du viktig information om handhygien:

9 steg för bra handhygien

Fakta och statistik om hygien

  • 40 procent av världens befolkning, 3 miljarder människor, saknar möjlighet att i hemmet tvätta händerna med tvål och vatten
  •  75 procent av befolkningen i Afrika söder om Sahara saknar möjlighet att i hemmet tvätta händerna med tvål och vatten
  •  72 procent av befolkningen i världens låginkomstländer saknar möjlighet att i hemmet tvätta händerna med tvål och vatten
  •  Var sjätte sjukvårdsanläggning i världen, 16 procent, saknar möjlighet för sjukvårdspersonal och patienter att tvätta sig med tvål och vatten
  •  Bara 53 procent av alla skolor i världen har faciliteter för handtvätt med tvål och vatten. Det betyder att ungefär 900 miljoner elever inte kan tvätta händerna i skolan. I Afrika söder om Sahara har bara var femte skola faciliteter för handtvätt med tvål och vatten.

Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare WaterAid Sverige:

– Regelbunden handtvätt med tvål och vatten är helt grundläggande för att kunna begränsa och kontrollera spridningen av infektionssjukdomar som Covid-19. Men idag saknar var sjätte sjukvårdsanläggning i världen möjlighet för patienter och sjukvårdspersonal att tvätta händerna med tvål och vatten. Dessutom har idag omkring 75 procent av befolkningen i Afrika söder om Sahara ingen möjlighet att tvätta händerna med vatten och tvål i sina hem. Brist på rent vatten och tvål på sjukvårdsanläggningar och i hem gör dessa samhällen extremt sårbara för smittsamma infektionssjukdomar som Covid-19, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

– Behovet av investeringarna i rent vatten, sanitet och hygien på sjukvårdsanläggningar och i samhällen är extremt akut i många av världens fattigaste länder, inte bara för att minska ländernas sårbarhet för Covid-19, utan även för människors generella hälsa och välbefinnande, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen. 


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön