2011-03-09 15:59Nyheter

Jan Eliasson c/o Huffington Post

Jan Eliasson, Styrelseordförande för WaterAid Sverige, tar i sin senaste blogg på den amerikanska nyhetssajten Huffington Post upp de risker för våld och övergrepp som kvinnor världen över utsätts för i sin vardag när de hämtar vatten.
» Sexual Violence on the Way to Water (på engelska)


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön