2016-07-04 15:49Nyheter

Tydligare vattenperspektiv behövs i regeringens förslag till svenskt utvecklingssamarbete

null

I höst ska regeringen för riksdagen presentera ett nytt policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet, vilket bland annat ska vägleda arbetet för att nå de 17 globala utvecklingsmålen för hållbar utveckling. WaterAid har nu lämnat in ett remissvar på regeringens förslag till nytt policyramverk.

I stort välkomnar WaterAid regeringens förslag till policyramverk och anser att det är ett steg i rätt riktning. Samtidigt ser vi att de enorma möjligheter som finns att bekämpa extrem fattigdom genom förbättrad tillgång till rent vatten och sanitet behöver få en tydligare plats i ramverket. Tillgång till rent vatten och sanitet är mänskliga rättigheter och ett av FN:s globala mål för hållbar utveckling, och det är helt avgörande för fattigdomsbekämpning, förbättrad hälsa, utbildning, jämställdhet, klimatanpassning och hållbara samhällen. Det perspektivet är tyvärr något vi saknar i regeringens förslag till policyramverk.

Det är oacceptabelt att 900 barn dör varje dag av sjukdomar orsakade av smutsigt vatten, att över 650 miljoner människor saknar rent vatten och att mer än 2, 3 miljarder inte har tillgång till en säker toalett. Här har Sverige som ett föregångsland vad gäller vattenförvaltning en viktig roll att fylla.

Vi ser dagligen hur människors liv förändras i världens fattigaste samhällen genom förbättrad tillgång till rent vatten och säkra toaletter. Det ger verkliga möjligheter, framför allt för kvinnor, att ta steg för att lämna extrem fattigdom bakom sig och starta ett nytt värdigt liv. Därför hoppas vi att regeringen ser över våra förslag och förstärker vattenperspektivet i ramverket!

Läs WaterAids remissvar i sin helhet i bifogad bilaga.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön