2012-02-07 14:09Nyheter

WaterAid hjälper till att spara vatten

WaterAid Sverige startar samarbete med Energypartner för hela 2012. Samarbetet går ut på att 1,50 kr doneras till WaterAid varje gång Energypartner säljer en vattenbesparande s.k. Konstantventil.

Energypartner är ett antal egenföretagare och entreprenörer över hela landet med bred erfarenhet inom vatten- och energibesparing. Visionen bakom detta - en smartare energianvändning i hushåll och offentlig verksamhet. Sammanslutningen vill också hjälpa svenska hushåll och företag att hitta en väg till smartare och mer miljövänlig energianvändning.

- Vår målsättning är att kunna sponsra WaterAid med 75.000 kr under 2012. Det gör vi genom att sälja 50.000 enheter av våra vattenbesparande konstantventiler som spar vatten och energi i våra svenska hushåll, säger Stefan Nordendahl på PS Elspar, som är en del av Energypartner.

- Vi ser det som en naturlig del att hjälpa till med vatten i vårt eget land och i andra länder. Vatten är inte bara en nationell angelägenhet utan en global, fortsätter Stefan.

- WaterAid strävar hela tiden efter ett mervärde i våra samarbeten där det är möjligt. Att spara vatten i Sverige ingår inte i WaterAids huvuduppdrag men visst är det en extra bonus att vi samtidigt som vi hjälper människor i några av jordens fattigaste länder med tillgång till rent vatten också bidrar till minskad förbrukning i Sverige. För människorna i de 27 länderna vi jobbar i kan det ses som en solidaritetshandling att vi spar vatten här men donationen i sig på 75.000 kr kommer hjälpa oss att nå ytterligare drygt 375 människor med rent vatten och sanitet, säger Daniel Holking, kommunikatör på WaterAid Sverige.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön