2016-09-20 16:58Nyheter

WaterAid kommenterar höstbudgeten för 2017 - välkomnar satsningar på vatten och sanitet

null

WaterAid välkomnar regeringens satsningar på vatten och sanitet i budgetpropositionen för 2017.

WaterAid välkomnar skrivningar om svenska sanitetslöftet i budgeten

WaterAid uppskattar särskilt att budgetpropositionen nu omfattar regeringens åtagande från 2015 om att bidra till att 60 miljoner människor fram till 2030 ska få förbättrad tillgång till sanitet och att det slås fast att ytterligare steg kommer tas under 2017 för att infria löftet. Det här är en viktig svensk insats som kommer bidra positivt till implementeringen av Agenda 2030 då satsningar på sanitet gynnar främst kvinnors möjlighet att ta sig ur fattigdom, ökad hälsa, jämställdhet och bättre samhällsekonomi.

WaterAid välkomnar satsningar på SRHR och vatten och sanitet

WaterAid välkomnar också aviseringen gällande anslagen till Sida för ökade insatser till bland annat SRHR och ökad tillgång till vatten och sanitet.

SRHR, vatten, sanitet och hygien är viktiga områden som tillsammans är avgörande för kvinnors reproduktiva hälsa och egenmakt. Bristande tillgång till rent vatten på sjukhus och hälsocenter i låginkomstländer är ett allvarligt hot mot kvinnor, och okunskap om mens och menshygien kan leda till stigma och infektioner. Insatser för rent rinnande vatten, säkra toaletter och kunskap i hygien är viktiga för att kvinnor inte ska riskera sina liv vid förlossningar eller aborter genom bristande hygien eller smutsigt vatten. Bristande tillgång till skoltoaletter ska inte heller drabba flickors möjligheter att studera vid mens.

WaterAid välkomnar satsningar på klimat

Många av de människor WaterAid möter som lever i extrem fattigdom utan rent vatten och sanitet är också de som drabbas hårdast av torka och översvämningar. Vi välkomnar därför att regeringen i budgeten ökar satsningarna på miljö och klimat, bland annat till Gröna klimatfonden med 160 miljoner år 2017.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön