2013-06-26 17:00Nyheter

WaterAid når slummen i Hyderabad

null

WaterAid har fått ett andra projekt beviljat från Musikhjälpen 2012. I andra ansökningsomgången tilldelades WaterAid 1 miljon kronor för projektet Citizens First i Hyderabad i centrala Indien. Projektet kommer hjälpa 36 000 människor att få tillgång till rent vatten och 11 000 personer att få tillgång till ordentliga toaletter och stärka människors förmåga att stå upp för rätten till rent vatten och sanitet.

Hyderabad är Indiens fjärde största stad med sina 7,75 miljoner invånare. De 1,7 miljoner människor som bor i Hyderabads slumområden har inte kunnat förlita sig på att staden säkerställer rent dricksvatten eller tillgång till toaletter. Detta har lett till att invånarna inte haft något annat väl än dricka det smutsiga vatten som finns tillgängligt och att utföra sina behov utomhus eller i toaletter av väldigt dålig kvalitet. Barnen är hårt utsatta eftersom nästan hälften av skolorna inte har något vatten alls. Resten av skolorna har allt som oftast endast smutsigt vatten att dricka. Denna brist på rent dricksvatten har väldigt negativa effekter på elevernas hälsa och utbildning.

Projektet Citizens First har pågått under tre års tid och tack vare Musikhjälpens bidrag kan det viktiga arbetet nu förlängas samt utvidgas till ytterligare två slumområden. Under den första projektfasen byggdes medborgarplattformar upp i tre slumområden och detta har gett invånarna möjligheten att själva förstå och påverka sina rättigheter och möjligheter till tillgång till rent vatten och sanitet. Genom att utbilda invånarna om deras rättigheter och möjlighet till inflytande så stöttar WaterAid och våra samarbetspartner invånarna till att driva kampen för förbättring av tillgången till rent dricksvatten och toaletter. Indiska myndigheterna har visat stort intresse för projektets positiva resultat och under de följande två åren ska samarbetet med staten förbättras och breddas ytterligare och på så vis ge många fler människor tillgång till rent vatten och sanitet.

Om ungefär sex månader kommer den första rapporten från detta projekt.

Ett stort tack till alla ni som medverkade till Musikhjälpen 2012 som gör vårt arbete i denna utsatta miljö möjligt!


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön