2018-05-08 07:04Pressmeddelande

697 000 barns liv kan räddas varje år – visar ny forskning från WaterAid

null

En ny rapport från WaterAid och PATH visar att satsningar på att integrera vaccineringar, nutritionsinsatser och förbättrad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien kan halvera barnadödligheten i diarrésjukdomar och lunginflammation. Det innebär att 697 000 barns liv skulle räddas varje år.

Idag släpper WaterAid och PATH rapporten ”Coordinate, Integrate, Invest” som undersöker effekten av att integrera olika insatser för att förbättra barns hälsa. Rapporten undersöker särskilt hur vaccination, nutrition (amning och zinktillskott) och tillgång till rent vatten, sanitet och hygien kan minska barnadödligheten i diarrésjukdomar och lunginflammation.

Läs mer om rapporten här

Ladda ner rapporten

Lunginflammation och diarrésjukdomar är de två största orsakerna till barnadödlighet globalt. Varje år dör nästan en halv miljon barn i diarrésjukdomar, och mer än hälften av dessa dödsfall är direkt kopplade till brist på rent vatten, sanitet och hygien. Ännu fler barn dör i lunginflammation.

Rapporten visar bland annat att integrerade insatser, där vaccination, nutrition och förbättrad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien genomförs tillsammans, kan rädda 697 000 barns liv varje år.

Forskningsresultat från rapporten visar att:

  • Insatser som fullt ut integrerar vaccineringar, nutritionsinsatser (amning och zinktillskott) och förbättrad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien kan halvera barnadödligheten i diarrésjukdomar och lunginflammation. Det innebär att uppemot 697 000 barns liv skulle kunna räddas varje år.
  • Rotavirusvaccination (den vanligaste vaccinationen mot diarré), integrerat med insatser för bättre hygien, leder till att fem gånger så många barns liv räddas jämfört med enbart rotavirusvaccination.
  • Insatser för förbättrad hygien, integrerat med andra insatser, är det mest kostnadseffektiva sättet att förbättra hälsan för barn och minska barnadödligheten.
  • Insatser som integrerar vaccinering, nutrition och rent vatten, sanitet och hygien ger både bättre resultat och är mer kostnadseffektivt än alla dessa insatser genomförda separat.
  • Varje krona som satsas på vatten och sanitet globalt ger 4,3 kronor tillbaka till samhället i form av minskade sjukvårdskostnader.

Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare för WaterAid Sverige:

– Varje dag dör 800 barn i diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten, dålig sanitet och bristande hygien. Det är oerhört sorgligt, inte minst eftersom dessa dödsfall hade kunnat undvikas med rätt insatser. Som den här rapporten visar måste alla satsningar på hälsa och sjukvård också innefatta satsningar på rent vatten, sanitet och hygien. Vi uppmanar därför politiker och beslutsfattare att bli bättre på att integrera vatten, sanitet och hygien i hälso- och sjukvårdsinsatser, och därmed rädda hundratusentals barns liv, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

Om PATH

PATH är en internationell organisation som arbetar för bättre hälsa och sjukvård. Organisationen driver PATH’s Defeat Diarrheal Disease Initiative, som syftar till att öka medvetenheten kring diarrésjukdomar och dess konsekvenser. Läs mer om initiativet: www.DefeatDD.org

Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten och sanitet. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare att nationellt och globalt öka insatserna för dessa grundläggande behov.

WaterAid finns i 34 länder och sedan starten 1981 har 26,8 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 26,8 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids direkta arbete. Besök www.wateraid.se för mer information.

Följ WaterAid på Facebook

Följ WaterAid på Twitter

Följ WaterAid på Instagram

  • Varje år dör 290 000 barn av diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och bristande sanitet. Det innebär runt 800 barn varje dag.
  • 844 miljoner människor saknar rent vatten.
  • Nästan 2,3 miljarder människor saknar grundläggande sanitet.
  • Varje krona som investeras i vatten och sanitet ger i genomsnitt fyra kronor tillbaka i ökad produktivitet och förbättrad folkhälsa.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön