2011-11-03 10:51Pressmeddelande

Bloggupprop för rent vatten i Pakistan: Style by Tyra-bloggarna i samarbete med WaterAid Sverige för katastrofens offer i Pakistan

null

Med start torsdagen den 3 november kommer kända bloggare att uppmana både läsare och andra bloggare att rensa sina garderober i jakt på kläder att sälja via Tradera och skänka förtjänsten till organisationen WaterAid Sverige. Samarbetet mellan WaterAid Sverige och bloggarna från Style by-Tyra nätverket syftar till att uppmärksamma verkningarna av översvämningarna i Pakistan och samla in pengar som går till rent vatten och sanitet för de drabbade.

Pakistan drabbades förra året av den värsta översvämningen i landets historia, med hemlöshet, förstörda jordbruk, brist på rent vatten och mat som följd. I augusti i år drabbades Pakistan på nytt av en översvämning som orsakade stora skador. Landet har långt kvar till återuppbyggnad och behoven är stora. Organisationen WaterAid verkar för att förse befolkningen i de utsatta områdena med rent vatten och sanitet.

– Rent vatten är en självklarhet för oss i Sverige. Men det är inte en självklarhet för de som drabbats av katastrofen i Pakistan. Rent vatten och sanitet är grundfundamentet till många viktiga frågor som att förebygga och minska mödradödlighet och motverka livshotande infektioner. Rent vatten kan rädda liv helt enkelt och det är något vi vill uppmärksamma i det här blogguppropet, säger Daniel Holking, kommunikatör WaterAid Sverige.

Rensa garderoben och bidra med rent vatten till drabbade i Pakistan!
Bloggarna som deltar i uppropet tillsammans med WaterAid Sverige kommer från nätverket Style by Tyra och är: Isabella Hellgren, Evelina Gunnarsson, Damla Yaraman, Sanne Andersson och Tyra Sjöstedt. De bidrar till kampanjen med tre plagg vardera, och kommer via sina bloggar att uppmana både läsare och andra bloggare att sälja kläder via Tradera och skänka förtjänsten till organisationen WaterAid Sverige. Kampanjen kommer att pågå i bloggarnas bloggar och på Tradera fram till den 20 november.

– Det här är ett både roligt och relevant sätt att engagera sig på. Oavsett om du skänker ett plagg eller köper något du verkligen vill ha på WaterAids kampanjsajt på Tradera så bidrar du till något livsviktigt, säger Tyra Sjöstedt från Style by Tyra.

– Vi uppmanar alla att rensa garderoben och bidra med minst ett plagg till förmån för WaterAid på Traderas kampanjsajt, genom att donera kläder kommer du att bidra med rent vatten i ett land där rent vatten kan rädda liv, säger Sanne Andersson, en av bloggarna.

Auktionen kommer förutom toppbloggarnas auktioner att innehålla bidrag från allmänheten i form av bland annat kläder. På Tradera kan vem som helst att lägga upp plagg i kategorin ”till förmån för WaterAid” under kampanjperioden som pågår fram till söndagen den 20 november.  När plagget är sålt betalar man in pengar till WaterAid Sveriges 90-konto.

Kampanjsidan hittar du här: http://kampanjer.tradera.com/promo/wateraid

----------------------------------------------------

Vill du också sälja till förmån för WaterAid - så här gör du:

 • Är du inte redan medlem på Tradera så registrera dig som medlem via den här länken: http://www.tradera.com/UserRegistration.mvc
 • Skapa därefter en annons genom att klicka på "skapa annons" överst i menyn på första sidan
 • När du skapar din annons - välj kategorin ”Övrigt” och sen ”Specialannonser” och slutligen kategorin "Till förmån för WaterAid"
 • När du har sålt ditt plagg eller pryl och fått betalt av köparen - betala in pengarna till WaterAid PG: 90 01 62-9 eller BG: 900-1629
 • Som betalningsavsändare ange T + ditt namn
 • Dina pengar kommer då att bidra till rent dricksvatten, sanitet och kunskap om hygien för de som drabbats av översvämningen i Pakistan

För ytterligare information kontakta:
Daniel Holking, WaterAid Sverige
08 677 30 08, daniel.holking@wateraid.se
Även pressbilder kring Pakistan.

Sanne Andersson, SBT-bloggarna (Style by Tyra)
sanne@stylebytyra.se

Jenny Pedersén, Pressansvarig, Tradera
073 920 94 23, jepedersen@ebay.com

----------------------------------------------------

Bilaga

Kort bakgrund: Läget i katastrofdrabbade Pakistan
Enligt uppgift från Pakistans regering så har de nya översvämningarna drabbat mer än 3,82 miljoner människor (540 000 familjer) i 17 av 23 distrikt i Sindh-provinsen, med minst 200 dödsoffer, miljontals hemlösa och stora skador på gröda, boskap, infrastruktur och bostäder som följd.

WaterAid vidtar just nu åtgärder för att hjälpa de människor som drabbats av nya översvämningar i Sindh-provinsen i Pakistan. Översvämningarna har orsakats av de kraftiga regn som inleddes under andra veckan i augusti. Då WaterAid redan bedriver verksamhet i landet sedan 1993 och har ett eget kontor på plats sedan 2006 är startsträckan för att hjälpa och lindra mycket kort. Åtgärder kan snabbt sättas in beroende på hur situationen utvecklar sig. Trots att fokus redan flyttats från Pakistan så är katastrofen långt ifrån över.

WaterAid arbetar för att verkningarna av de årliga monsunregnen ska kunna minskas med hjälp av hållbara ändringar i vattensystemen. När det gäller de mer akuta behoven distribuerar WaterAid 10 000 hygienpaket, 15 500 myggnät, 670 600 vattenreningstabletter samt 12 000 påsar vätskeersättning och annan livräddningsutrustning.

Varför rent vatten och sanitet?

 • Bristen på rent vatten i Pakistan innebär att återuppbyggnaden av landet försvåras avsevärt. Landet är på många håll översvämmat medan många människor saknar drickbart vatten, eller som WaterAids styrelseordförande Jan Eliasson uttryckte det:
  "Too much water and not a drop to drink".
 • Rent vatten och sanitet är grundfundamentet till många andra viktiga frågor som att förebygga och bidra till minskad mödradödlighet, ökad jämställdhet, utbildning och miljö. Utan rent vatten och sanitet riskerar samtliga milleniemål att haverera.
 • Närmare en miljard människor världen över saknar rent vatten och 2,5 miljarder har ingen toalett att gå på. Resultatet är att 4 000 barn dör varje dag i sjukdomar orsakade av orent vatten. Det är fler än antalet barn som dör i AIDS, malaria och mässling tillsammans!

Om WaterAid
WaterAid arbetar för en värld där var och en har tillgång till rent vatten och sanitet. Varje år får ytterligare 1 miljon människor tillgång till rent vatten som ett resultat av vårt arbete. Organisationen startade i Storbritannien 1981 och etablerades i Sverige 2009. Idag arbetar WaterAid i 27 länder i Afrika, Asien och Stillahavsregionen.

Styrelseordförande för WaterAid Sverige är Sveriges f.d. utrikesminister och FN-ambassadören Jan Eliasson. I styrelsen sitter även Christina Jutterström, Lena Treschow-Torell, Peter Örn, Johan Rockström, Sven-Erik Skogsfors, Harriet Wallberg Henriksson, Anders Berntell samt Tomas Blomqvist. Mer information på vår hemsida: www.wateraid.se

Style by Tyra-bloggarna
Bloggnätverk under ledning av Tyra Sjöstedt med sex bloggare under samlingsnamnet: Style by Tyra. Enbart Tyra Sjöstedts blogg har över 500 000 unika visningar per vecka. http://www.stylebytyra.se/blogg/

Relaterade länkar:
WaterAid Sverige, ”Hjälp - Pakistans befolkning behöver rent vatten och sanitet”
http://www.wateraid.se/pakistan_akut.shtml


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön