2017-05-19 12:13Pressmeddelande

Brist på rent vatten och toaletter förvärrar hotet från antibiotikaresistenta bakterier varnar WaterAid

null

Kampen mot spridningen av antibiotikaresistenta bakterier, som i framtiden uppskattas leda till 10 miljoner dödsoffer om året, hindras av bristen på rent vatten och sanitet i utvecklingsländer, varnar organisationen WaterAid.

Varningen kommer inför Världshälsoorganisationens World Health Assembly i Genevé 22 - 31 maj, där hälsoministrar från hela världen samlas för att diskutera global hälsa.

Idag lever 663 miljoner människor utan tillgång till rent vatten och 2,4 miljarder människor har inte tillgång till sanitet. I världens fattigaste länder saknar nästan 40 procent av alla sjukhus rent vatten, 19 procent saknar sanitet och 35 procent har inte tvål och vatten som ger personal och patienter möjlighet till bra hygien. Brist på rent vatten, sanitet och hygien, särskilt inom sjukvården, utgör en tickande hälsofara som driver på spridningen av multiresistenta bakterier menar WaterAid.

Jenny Fors, policyansvarig på WaterAid Sverige:

– Om nuvarande trend håller i sig kommer miljoner människor dö varje år av infektioner som antibiotika inte länge kan bota. Rent vatten, toaletter och möjlighet att tvätta händerna med tvål är det första, billigaste och bästa sättet att minska sjukdomsspridning, men trots det akuta läget visar rapporter från FN att biståndssatsningar på vatten och sanitet har minskat kraftigt sedan 2012. Det är alarmerande, säger Jenny Fors.

– WaterAid uppmanar Sveriges regering och de hälsoministrar som nu samlas i Genevé att en gång för alla slå fast hur avgörande rent vatten, sanitet och hygien är för att förhindra infektioner och sjukdomsspridning.Utan ökade satsningar på vatten och toaletter hotas särskilt framsteg inom reproduktiv hälsa, mödravård och minskad barnadödlighet av antibiotikaresistenta bakterier eftersom många kvinnor tvingas föda barn på sjukhus som saknar rent vatten, sanitet och möjlighet till hygien. Det leder till att infektioner och andra sjukdomar lätt sprids, säger Jenny Fors.

Jenny Fors om Sveriges roll:

– Sverige är på flera sätt ett föregångland när det gäller hög hygienstandard och restriktiv användning av antibiotika i vården och har i utvecklingssamarbetet höga ambitioner när det gäller kvinnors reproduktiva hälsa. Därför ser vi att Sveriges regering har en viktig roll att internationellt tydligt lyfta vattenperspektivet i globala hälsodebatten om hur smittspridning ska förebyggas, säger Jenny Fors.

– WaterAid ser gärna att Sverige konkret bidrar med ökat politiskt och finansiellt stöd till den globala handlingsplan som verkar för att alla sjukhus och hälsoinrättningar i världen ska ha rent vatten, sanitet och hygien, med fokus på kvinnor och barns hälsa. Tyvärr är den idag underfinansierad, säger Jenny Fors.

Om antibiotikaresistenta bakterier och antimikrobiell resistens (AMR)

 • Enligt Världsbanken kan multiresistenta infektioner komma att orsaka lika stor ekonomisk skada som finanskrisen 2008.
 • WHO uppskattar att 480 000 människor varje år drabbas av tuberkulos som är resistent mot läkemedel, och multiresistenta bakterier börjar nu också påverka bekämpning av malaria och HIV.
 • Diarrésjukdomar, kolera och lunginflammation kan ofta undvikas genom förbättrad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Dessa sjukdomar behandlas oftast med antibiotika men utvecklar i ökande grad resistens mot dessa läkemedel.
 • Varje år dör 315 000 barn i diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och bristande sanitet. Det innebär 900 barn om dagen.
 • Uppskattningsvis behandlas 494 miljoner fall av diarrésjukdomar med antibiotika varje år bara i Indien, Nigeria, Indonesien och Brasilien.
 • Användandet av antibiotika för att behandla diarrésjukdomar kan minskas med 60 procent i Indien, Nigeria, Indonesien och Brasilien genom förbättrad tillgång till rent vatten och sanitet.
 • Enligt en nyligen publicerad studie i The Lancet är sjukvårdsrelaterade infektioner den tredje största orsaken till utvecklingen av antibiotikaresistenta bakterier globalt.

WaterAid vid World Health Assembly

The World Health Assembly pågår i Genevé mellan 22 - 31 maj. WaterAid finns på plats för att delta i konferensen och representanter finns tillgängliga för intervjuer.

Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en bättre värld där alla människor har tillgång till rent vatten och sanitet. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov.

WaterAid har verksamhet i 37 länder och sedan starten 1981 har 25 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 24 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök wateraid.se

Följ WaterAid på Facebook

Följ WaterAid på Twitter

Följ WaterAid på Instagram

 • Varje år dör 315 000 barn av diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och bristande sanitet. Det innebär nästan 900 barn varje dag.
 • Över 650 miljoner människor saknar rent vatten.
 • Nästan 2,4 miljarder människor saknar grundläggande sanitet.
 • Varje krona som investeras i vatten och sanitet ger i genomsnitt fyra kronor tillbaka i ökad produktivitet och förbättrad folkhälsa.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön