2023-12-14 10:30Pressmeddelande

Carlsberg och WaterAid samarbetar för att bekämpa vattenbrist i Indien

Gita Maity bär vatten på huvudet i Madhab Nagar-området i Indien. Hon går runt 20 minuter för att hämta vatten från sitt hus. Gita Maity bär vatten i Madhab Nagar-området i Indien. Hon går runt 20 minuter från sitt hus för att hämta vatten.

Området Nanjangud Block ligger i Muysurudistriktet i södra Indien. Området har stora utmaningar med vattenbrist, delvis eftersom det regnar mindre än genomsnittligt just här. I området ligger ett av Carlsbergs bryggerier. Nu inleder Carlsberg Group och Carlsberg Indien ett samarbete med WaterAid för att bidra till att bevara och beskydda vattnet i området.

Partnerskapet ska pågå i tre år och fokusera på olika aspekter kopplade till vattenförsörjning i distriktet. Programmet inkluderar bland annat att se till att vattenreserver i området fylls på, vilket ska täcka behovet i fem byar.

Samarbetet baseras på en holistisk strategi, som inkluderar restaurering av våtmarker, att skapa hållbara vattenkällor för människors dricksvatten och jordbruk, metoder för regnvatteninsamling samt att genomföra insatser för ökad kunskap och beteendeförändring i området. På så sätt vill man genom samarbetet uppnå långsiktig förändring.

– Carlsbergs ambition är att uppnå noll vattenspill. Vi är glada över vårt samarbete med WaterAid, som syftar till att minska vattenbristen i Nanjangud. Tillsammans strävar vi mot långsiktig förändring genom hållbara åtgärder för vattenbevaring och genom att stärka hela samhällen, säger Nilesh Patel, VD för Carlsberg i Indien.

– Detta är ett viktigt partnerskap för att förbättra tillgången till rent vatten, toaletter och grundläggande hygien för miljontals människor. Vatten är en mänsklig rättighet och Carlsbergs engagemang för en ansvarsfull och hållbar vattenhantering kommer att betyda mycket för människorna som bor i området, säger Anna Nilsdotter, generalsekreterare, WaterAid Sverige.

Ambitionen är att förlänga partnerskapet framåt, för att se till att ännu fler människor som bor i riskområden får en säkrare tillgång till rent vatten.

Noll vattenspill

Carlsbergs ambition är att uppnå noll vattenspill. Det görs bland annat genom att företaget installerar ny teknik på sina bryggerier för att förbättra vatteneffektivitet och minimera vattenspill. Carlsberg arbetar även med rengöring och återanvändning av avloppsvatten på flera utvalda bryggerier.

Målet ska även uppnås genom samarbeten med expertorganisationer inom civilsamhället, och samarbetet med WaterAid är ett första steg på vägen för detta. WaterAid är en internationell organisation som arbetar för alla människors rätt till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen har funnits på plats i Indien sedan 1986.

För mer information, vänligen kontakta:

Carlsberg Group: Mark Rasmussen, Senior Communications Advisor 

E-post: Mark.Rasmussen@carlsberg.com  

Presstelefon: +45 60 16 86 28

 

WaterAid Sverige: Mattias Dellert, Pressekreterare

E-post: press@wateraid.se eller Mattias.dellert@wateraid.se

Presstelefon: +46 (0) 8-677 30 80 

 


 Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för att alla människor överallt ska ha tillgång till rent vatten, toaletter och hygienmöjligheter. Vi har verksamhet i 30 länder och arbetar i några av världens fattigaste samhällen. WaterAid finns på plats med egen personal och samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar som leder till att fler får tillgång till rent vatten och toaletter. Vi sätter frågan på agendan och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att satsa mer på dessa grundläggande rättigheter. Sedan WaterAid grundades 1981 har vi nått 28,5 miljoner människor med tillgång till rent vatten, 29 miljoner med tillgång till toaletter och 27,8 miljoner med möjlighet till bättre hygien. Sedan 2009 finns WaterAid i Sverige, och här arbetar vi framför allt med insamling, påverkansarbete och opinionsbildning.


Kontaktpersoner

Mattias Dellert
Pressekreterare
Mattias Dellert