2022-04-05 14:44Pressmeddelande

Cleo Kinnaman ny ambassadör för WaterAid Sverige

Cleo Kinnaman - konstnär, tatuerare och modell - är ny ambassadör för WaterAid. Foto: Paulina TorbjörnsenCleo Kinnaman - konstnär, tatuerare och modell - är ny ambassadör för WaterAid. Foto: Paulina Torbjörnsen

Cleo Kinnaman är en känd konstnär, tatuerare och modell. Och nu också ambassadör för WaterAid Sverige. Cleo har rört sig över världen och bor sedan ett par år tillbaka i Los Angeles. Hennes genuina engagemang för WaterAid grundar sig bland annat i hennes ursprung; Cleo har genom sin mamma Kicki rötter i Etiopien. För några år sedan reste Cleo och Kicki tillsammans med WaterAid till Etiopien för att på nära håll följa arbetet med att förse byar och människor i utsatta områden med rent vatten.

”Jag har i många år varit engagerad för att hitta hållbara lösningar för grundläggande behov så som rent vatten, särskilt i Etiopien där jag har mina rötter. Jag tycker verkligen man ska försöka hjälpa andra människor, särskilt i kristider, men man kan samtidigt inte fokusera på allting samtidigt. Som konstnär och priviligierad nog för att kunna ägna mig åt saker som inte rör min överlevnad, kan jag knappt ens föreställa mig skillnaden mellan min egen situation och situationen för alla de människor i världen som saknar något så enkelt som vatten.

Efter att ha studerat och sett med egna ögon, i mitt eget land, det arbete som WaterAid utför är jag glad och lättat att det finns en organisation som jag äntligen kan säga att jag stolt stöder idag, men också för en hållbar och hoppfull framtid,” säger Cleo Kinnaman.

Cleo har redan stöt­tat Wa­t­erAid genom att skapa ett fler­tal vackra kon­stverk som säljs till för­mån för Wa­t­erAid i de­ras gåvoshop och genom att sprida de­ras bud­skap i sina so­ciala me­dier. Nu in­ten­si­fieras samar­betet, vilket gläder Anna Nils­dot­ter, gen­er­alsekreter­are för Wa­t­erAid Sverige:

”Det är otroligt roligt att kunna presentera Cleo som vår nya ambassadör! Cleo har länge stöttat WaterAid på olika sätt. Vi ser verkligen fram emot ett spännande samarbete,” säger Anna Nilsdotter, generalsekreterare för WaterAid i Sverige.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom förbättrad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare att nationellt och globalt öka insatserna för att fler människor ska få hållbar tillgång till rent vatten, toaletter och hygien. WaterAid finns i 34 länder och sedan starten 1981 har över 28 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och nästan 29 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids direkta arbete. Besök www.wateraid.se för mer information.

Kontaktpersoner

Mathilda Piehl
Kommunikationschef
Mathilda Piehl