2016-05-24 07:00Pressmeddelande

Efter förra årets succé – här är WaterAids nya mensfilm

null

På internationella mensdagen 2015 släppte WaterAid filmen ”Om män hade mens” som hade över två miljoner visningar över hela världen. Efter förra årets succé kommer nu organisationen med den nya mensfilmen ”Period Dramas”, som med klipp från kända kostymdramor illustrerar de problem som många kvinnor upplever vid mens.

(https://youtu.be/OR1fUCqGVQ4)

Syftet med filmen är att uppmärksamma hur stigmatiserat mens fortfarande är, men också att informera om att över en miljard kvinnor inte har tillgång till någon toalett när de har mens. WaterAid Sveriges generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen förklarar.

– Filmen skildrar på ett lättsamt och humoristiskt sätt de problem som många kvinnor upplever vid mens, men dramat som miljoner kvinnor tvingas gå igenom varje dag är på fullaste allvar. För oss här i Sverige går det knappt att föreställa sig hur det skulle vara att ha mens utan tillgång till en toalett, att inte kunna låsa om sig för att byta mensskydd och tvätta sig. Med den här filmen vill vi uppmärksamma att över en miljard kvinnor inte har någon toalett som de kan använda när de har mens, något vi tycker är helt oacceptabelt, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

– Menstabut och att kvinnor saknar rent vatten och toaletter när de har mens är ett globalt problem som inte bara handlar om kvinnors hälsa utan också är avgörande för flickors möjlighet att gå i skolan. I låginkomstländer saknar över 50 procent av alla skolor toaletter, och utan skoltoaletter tvingas flickor stanna hemma när de har mens, eller hoppa av helt när de når puberteten. Menstabut och bristen på toaletter och rent vatten är alltså stora hinder för global utveckling och jämställdhet, men trots det anses mens ofta vara så privat att det inte ens får diskuteras öppet. Vi måste våga prata öppet om mens för annars kommer flickor och kvinnor aldrig kunna leva hälsosamma och självständiga liv, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

Baserat på en undersökning

De 10 menssituationerna i filmen är baserade på en undersökning som exempelvis visar att 75 procent av kvinnor i Storbritannien anser att deras största rädsla vid mens är att blod ska läcka igenom kläderna, och 67 procent uppger att de tvingas anpassa sina liv för att undvika jobbiga menssituationer. Här finns mer information om undersökningen.

Fakta om mens

-Över en miljard kvinnor i världen har inte tillgång till någon toalett när de har mens. Det leder till att de har svårt att byta mensskydd och tvätta sig på ett hygieniskt sätt.

- 88 procent av alla kvinnor i världen använder inte kommersiella mensskydd som bindor eller tamponger. Istället används tyg, trasor, löv, gräs eller aska. Att använda ohygieniska mensskydd är inte bara opraktiskt och obekvämt, det ökar också risken för infektioner och sjukdomar.

- I låginkomstländer saknar över hälften av alla skolor toaletter. Det betyder att flickor inte kan tvätta sig eller byta mensskydd i skolan. Istället stannar de hemma och missar viktiga skoldagar varje månad.

- Brist på toaletter och rent vatten på arbetsplatser, dålig kunskap om menshygien och brist på tillgång till bra mensskydd gör att många kvinnor inte kan arbeta när de har mens. Det påverkar deras inkomst, företags effektivitet och hela länders ekonomi.

- Mens är så tabu att prata om att många flickor inte förstår vad som händer när de får sin första mens. De vet inte heller hur de ska hantera sin hygien eller vilka mensskydd som är bäst att använda. Studier visar att i delar av Indien hade 70 procent av flickorna ingen aning vad som hände med dem när de fick sin första mens, och i Iran trodde 50 procent att de var allvarligt sjuka.

- Mens är ofta omgärdat av myter som begränsar kvinnors liv. I delar av Nepal får flickor och kvinnor vid mens inte sova i sitt eget hus utan måste övernatta i hyddor i skogen. I delar av Indien får kvinnor när de har mens inte ta i mat eller tvätta håret. Och på många platser får kvinnor vid mens inte röra sig fritt i samhället eller besöka heliga platser.

Så jobbar WaterAid

Menstabut och bristen på rent vatten och toaletter får stora konsekvenser för kvinnors hälsa, utbildning, arbetsförmåga och möjlighet att engagera sig i samhället, speciellt i världens fattigaste samhällen. WaterAid arbetar för att förändra detta. På global nivå jobbar vi med politiker och andra beslutsfattare för att mensfrågan ska lyftas in i utbildningsstrategier, jämställdhetsstrategier och insatser för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, med speciellt fokus på tillgång till rent vatten, toaletter och hygien. På lokal nivå arbetar vi tillsammans med våra lokala partnerorganisationer för att motverka menstabut genom att utbilda kvinnor och flickor i menshygien. Vi utbildar också pojkar och män om vad mens är, för att minska tabun och myter som omger mens.

WaterAid jobbar också med att öka tillgången till rent vatten och toaletter, vilket är extra viktigt för en bra menshygien. För att flickors ska kunna sköta sin hygien på ett privat och säkert sätt bygger vi separata skoltoaletter för flickor där de kan byta mensskydd och tvätta sig. På skolor har vi startat flera hygienklubbar för flickor, där de får lära sig om hälsa och vikten av bra menshygien, och får möjlighet att i en trygg miljö diskutera problem som de stöter på i samhället. WaterAid har också flera program där flickor och kvinnor får lära sig att tillverka egna mensskydd som är hygieniska och möjliga att återanvända.

Här finns mer information om mens

Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en bättre värld där alla människor har tillgång till rent vatten och sanitet. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov.

WaterAid har verksamhet i 37 länder och sedan starten 1981 har 23 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 21 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök wateraid.se

Följ WaterAid på Facebook

Följ WaterAid på Twitter

Följ WaterAid på Instagram


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön