2016-08-15 07:50Pressmeddelande

Fotoutställningen Noori Tales öppnar i Kungsträdgården

null

Under våren 2016 reste den prisbelönta svensk-eritreanska fotografen Malin Fezehai till Pakistan för att dokumentera hur livet för skolbarnen i det vackra Indusdeltat påverkas av vattenbrist och klimatförändringar. Resan resulterade i 31 fotografier som berättar hur det är att som barn leva i ett område där tillgång till rent vatten alltid är en kamp. Fotografierna från Pakistan, där några tidigare visats av respekterade The New Yorker, ställs nu ut i Kungsträdgården i Stockholm.

“Noori Tales är historien om hur den globala vatten- och sanitetskrisen påverkar barnen och deras samhälle. Att få höra folkets fängslande berättelser ger perspektiv på de problem som påverkar det här området. Vatten är inte bara en bristvara utan regionens geografiska position gör också att den är väldigt sårbar för både översvämningar och klimatförändringar” – Malin Fezehai

Kungsträdgården, Stockholm

15 augusti – 4 september 2016

Om utställningen

”Noori Tales: Stories from the Indus Delta” presenteras som en del av det globala program kring rent vatten och sanitet som WaterAid och stiftelsen H&M Foundation arbetar med tillsammans. Utställningen ingår i Stockholms kulturfestival (16-21 augusti) och World Water Week i Stockholm (28 augusti-2 september) som är den årliga samlingspunkten för diskussion kring världens vattenutmaningar.

För mer information om utställningen gå in på www.NooriTales.org

Ett urval av fotografierna kan laddas ner här

Genom fotografierna får vi följa några av Indusdeltats barn och uppleva problemen de möter i sin vardag. Vi får träffa 11-åriga Shaneela som av sina föräldrar förbjudits att gå i skolan eftersom det saknas flicktoaletter, men som ändå smiter dit eftersom hon vill lära sig saker. Eller 6-åriga Gul som kämpar för sin utbildning trots att hennes skola håller på att kollapsa av erosion orsakat av försaltning av grundvattnet.

Om regionen

Fotografierna är tagna i Thattaprovinsen i södra Pakistan, ett område som flera gånger drabbats av vattenrelaterade katastrofer. Området drabbades svårt av översvämningar under 2010 och 2011, och klimatförändringar och förvärrade torrperioder har också lett till försaltning av grundvattnet. Försaltningen förstör dricksvatten, skapar missväxt, utarmar skogen och sliter på byggnader, och det är de människor som lever i fattigdom som drabbas hårdast. För att stötta dessa utsatta människor bygger H&M Foundation och WaterAid i samarbete med lokala organisationer säkra vattenstationer och hållbara toaletter på skolor i regionen. Faciliteterna som byggs är anpassade för att kunna motstå både översvämningar och erosion.

Cecilia Chatterjee-Martinsen, Generalsekreterare WaterAid Sverige, säger:

”Vi är stolta över att få samarbeta med en så begåvad fotograf som Malin Fezehai, och hennes fotografier illustrerar verkligen de problem som fortfarande finns på så många skolor runtom i världen. Avsaknaden av rent dricksvatten och toaletter påverkar barns förmåga att lära sig, vilket i längden påverkar hela samhället. Det är verkligen bra att dessa problem uppmärksammas.”

Diana Amini, Global chef för H&M Foundation, säger:

”Rent vatten och sanitet är grundläggande mänskliga rättigheter, och Malins Fezehais fotografier illustrerar de problem som barn möter när de inte har vatten och toaletter i skolan. Att se till så att det finns rent vatten och toaletter i skolor är avgörande för att kunna säkerställa att vatten och sanitet finns tillgängligt för alla – ett mål vi förespråkar som en del av FN:s globala mål till 2030.”

Det globala programmet för rent vatten

H&M Foundation har under en treårsperiod (2014-2017) donerat 60 miljoner kronor till WaterAids arbete med syftet att skapa global förändring genom förbättrad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i skolor. Målet med detta treåriga partnerskap är att 250 000 skolelever ska få tillgång till rent vatten, toaletter och hygien till år 2017.

Kontakt

Petter Gustafsson, Kommunikatör WaterAid Sverige, Petter.Gustafsson@wateraid.se eller alternativt +46 (0)72 858 58 51

Malin Björne, PR & Kommunikationsansvarig, H&M Foundation, malin.bjorne@hm.com eller +46 (0) 70 796 39 75

Malin Fezehai

Malin Fezehai är en svensk-eritreansk fotograf baserad i New York. Hon arbetar över hela världen med att skildra livet för människor i utanförskap. Malin mottog 2015 World Press Photo Award, Wallis Annenberg Prize och har listats som en av världens 30 mest framstående fotografer att hålla ögonen på. Under resan i Pakistan överlät The New Yorker sitt Instagramkonto till Malin.

H&M Foundation

H&M Foundation är en icke vinstdrivande global stiftelse privat finansierad av familjen Stefan Persson, H&Ms grundare och huvudägare. Stiftelsens uppgift är att driva på för en positiv förändring och att förbättra utsatta människors levnadsvillkor genom investeringar i människor, samhällen och innovativa idéer.

Genom samarbeten med framstående organisationer runt om i världen arbetar stiftelsen inom fyra fokusområden: utbildning, rent vatten, kvinnors rättigheter och att skydda planeten. Utöver det kan stiftelsen också bidra med katastrofstöd. Sedan 2013 har Stefan Persson med familj donerat 1,1 miljarder kronor till H&M Foundation. För ytterligare information, besök hm.com/hmfoundation.

Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en bättre värld där alla människor har tillgång till rent vatten och sanitet. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov.

WaterAid har verksamhet i 37 länder och sedan starten 1981 har 23 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 21 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök wateraid.se

Följ WaterAid på Facebook

Följ WaterAid på Twitter

Följ WaterAid på Instagram


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön