2023-04-28 06:05Pressmeddelande

Hanna Söderman ny ekonomichef på WaterAid

Bild på en leende Hanna Söderman i förgrunden av svartmelerad vägg. Hanna Söderman är WaterAids nya ekonomichef. Bild: WaterAid/ Anna Schön

WaterAid Sverige stärker upp organisationen med ytterligare ett namn när Hanna Söderman nu kliver in i rollen som ny ekonomichef. Hanna kommer närmast från Diabetesförbundet och Diabetesfonden. 

WaterAid Sverige har funnits sedan 2009 och har idag omkring 40 anställda. Efter att Anna Nilsdotter kom in som generalsekreterare 2020 har organisationen genomgått en omfattande förändringsresa med ny långsiktig strategi och förstärkt fokus på kultur och ledarskap för att kunna skala upp organisationen för ännu större påverkan och tillväxt. 

– Vi är väldigt glada över att få Hanna ombord, inte minst i en tid då hela civilsamhället står inför ett flertal utmaningar. Hannas bakgrund och kunskaper från flera olika sektorer är värdefulla och kommer att stärka upp WaterAid när vi fortsätter att utvecklas och förnya oss, säger Anna Nilsdotter, generalsekreterare på WaterAid Sverige. 

Hanna Söderman har en bred bakgrund från flera olika sektorer, däribland landsting, bokförlag och ideell sektor. Inom civilsamhället har hon bland annat arbetat som controller på Rädda Barnen och nu senast som ekonomichef på Diabetesförbundet och Diabetesfondens forskningsfond.  

– WaterAids arbete för en värld där alla har tillgång till rent vatten, toaletter och hygien är otroligt viktigt och det känns väldigt fint att bli en del av det arbetet. Allra mest ser jag fram emot att få jobba tillsammans med kompetenta kollegor, bidra med min kompetens och fortsätta utveckla verksamheten, säger Hanna Söderman. 

WaterAid är den enda organisationen i Norden som uteslutande arbetar med att långsiktigt öka tillgången till vatten, toaletter och hygien för människor som lever i fattigdom och utanförskap. Med över 240 partners i framför allt Asien och Afrika har organisationen en unik roll att påverka lokala makthavare, borra brunnar och bygga vattenanläggningar och toaletter i otillgängliga områden samt säkerställa rent vatten på sjukhus och skolor. 


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom förbättrad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare att nationellt och globalt öka insatserna för att fler människor ska få hållbar tillgång till rent vatten, toaletter och hygien. WaterAid finns i 33 länder och sedan starten 1981 har över 28,5 miljoner människor fått tillgång till rent vatten, 29 miljoner fått tillgång till toaletter och över 27,8 miljoner tillgång till hygien som ett resultat av WaterAids direkta arbete. Besök www.wateraid.se för mer information.


Kontaktpersoner

Louise Myrseth
Kommunikationschef
Louise Myrseth