2011-02-14 16:40Pressmeddelande

Herrljunga Cider firar 100 år, stödjer WaterAid

Från och med måndagen den 31 januari finns de ute i handeln, Herrljungas Jubileumscider. Herrljunga Cider fyller 100 år i år och firar detta med ett ge ut en jubileumscider som utkommer i en ny smak varje kvartal. Först ut är smaken av ros som enligt företaget är tänkt som en metaforisk ros till alla de kunder som köpt och druckit deras cider under de 100 första åren.

För varje flaska som köps skänker Herrljunga Cider 33 öre till WaterAids projekt i Mali. Herrljunga har beräknat att producera runt 1 miljon flaskor under året vilket i sin tur innebär ett generöst bidrag till projektet.

- Att vi försett Sverige med god dryck är för oss ett privilegium. Men att finns det så många i världen som inte ens har rent, färskt dricksvatten som vi tar för givet, gör det till en självklarhet att få bidra till WaterAid, säger Johan Branmark, VD Herrljunga Cider.

Mer information om projektet
I Mali i Västafrika, som är ett av världens allra fattigaste länder, är WaterAids vision en avlägsen dröm. Mer än hälften av landets befolkning saknar tillgång till rent vatten och sanitet. Effekterna är förödande: vart femte barn dör före fem års ålder i sjukdomar orsakade av förorenat vatten.

Projektet "Ringar på vattnet i Mali" syftar till att:
♥ Varje år nå ut till ytterligare 10.000 personer med rent vatten genom att bygga 20 nya brunnar och reparera 40 brunnar som redan är borrade.
♥ Varje år nå ut till ytterligare 20.000 personer med sanitet genom att uppföra 275 latriner.
♥ Genom dokumentation och forskning satsa på utbildning och opinionsbildning i Mali för att påverka beslutsfattare i vatten- och sanitetsfrågor.

Projektet "Ringar på vattnet i Mali" kommer att ge tiotusentals fattiga landsbygdsbor i södra Mali tillgång till rent vatten och sanitet. Det kommer att sätta press på regering och myndigheter i Mali att ta ökat ansvar för vattenförsörjningen där WaterAids egen projektverksamhet tjänar som förebild och skapar på så sätt ringar på vattnet.

WaterAid arbetar med konkret bistånd, vi förser människor med rent vatten, toaletter och kunskap i hygien. Vi arbetar också för att få makthavare i både fattiga och rika länder att ta vatten och sanitetsfrågor på allvar. Varje dag dör 5500 barn i sjukdomar orsakade av brist på rent vatten. För oss är rent vatten och sanitet är en grundläggande rättighet som alla på vår jord borde ha tillgång till.

På plats samarbetar WaterAid med lokala partnerorganisationer med att bidra med kunskap och tekniska lösningar som är billiga och hållbara. WaterAid Sverige kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll, SFI och har tilldelats 90-konto; 90 01 62-9.

Vi är även medlemmar i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som styrelseorförande för WaterAid Sverige sitter FN-diplomaten Jan Eliasson.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön