2011-09-13 11:23Pressmeddelande

Hjälp - Pakistans befolkning behöver rent vatten och sanitet

null

WaterAid vidtar just nu åtgärder för att hjälpa de människor som drabbats av nya översvämningar i Sindh-provinsen i Pakistan. Översvämningarna har orsakats av de kraftiga regn som inleddes under andra veckan i augusti. Då WaterAid redan bedriver verksamhet med eget kontor i landet sedan 1993 är startsträckan för att hjälpa och lindra mycket kort. Åtgärder kan snabbt sättas in beroende på hur situationen utvecklar sig. 

Enligt uppgift från Pakistans regering så har de nya översvämningarna drabbat mer än 540 000 familjer (3,82 miljoner människor) i 17 av 23 distrikt i Sindh-provinsen, med minst 90 dödsoffer och stora skador på gröda, boskap, infrastruktur och bostäder.

De lokala myndigheterna i Sindh har ännu inte gått ut med någon officiell vädjan till internationella organisationer att bistå med stöd till översvämningarnas offer utan försöker hantera situationen på egen hand. Rapporter från de drabbade områdena visar dock tyvärr på stora brister i det arbetet. Medier rapporterar, och biståndsorganisationer på plats bekräftar, att större respons behövs med hänsyn till omfattningen och intensiteten av den nya krisen.

WaterAids lokala samarbetspartners arbetar kring Badin, ett av de mest drabbade distrikten i Sindh-provinsen. Badin och dess närområden fick mer än 400 mm nederbörd under tre dagar. Medan tusentals människor har räddats och flyttats till tillfälliga läger så är många fortfarande strandsatta i avlägsna byar, utan vägförbindelse till säkrare områden.

- Förhållandena i flyktinglägren och i de byar som är avskurna p.g.a. bortspolade vägar förvärras dag för dag, vilket ökar risken för vattenburna sjukdomar, säger Munawar Hassan, WaterAid´s programchef, Sindh. Det finns ett akut behov av insatser inom sanitet och hygien.

WaterAid arbetar just nu med att konstruera och tillhandahålla tillfälliga toaletter, distribuera tvål och lära ut grundläggande kunskaper i hygien för 860 översvämningsdrabbade familjer. Detta arbete bidrar till att förbättra den sanitära situationen i flyktinglägren och i de tillfälliga bosättningarna där dessa internflyktingar har sökt tillfälligt skydd och förhindrar att vattenburna sjukdomar som diarré och kolera sprids.

Dricksvattnet är också en stor riskkälla, vilket har föranlett regeringen att börja distribuera vattenreningstabletter i form av Aqua Tabs. Det mest akuta behovet av insatser är just nu att tillhandahålla toaletter och tvålar. Men människors behov är mycket mer omfattande - de behöver hygienpaket, redskap för att förvara vatten och myggnät för att förhindra att människor insjuknar i malaria.

Ett år efter de förödande översvämningarna 2010
Lite mer än ett år har gått sedan de förödande översvämningarna i Pakistan, som orsakade 2000 dödsfall och drev mer än 20 miljoner människor från sina hem. Sindh-provinsen var en av de värst drabbade, där kvarvarande vattenmassor hindrat många från att återvända hem.

WaterAid genomförde insatser i spåren av en av de värsta kriserna i Pakistans historia, organisationens arbete bidrog till att minska förekomsten av vattenburna sjukdomar och till att hjälpa tusentals familjer att återfå någon typ av normalitet i vardagen.

Vi samlade in nästan £ 275.000 för akuta insatser i Pakistan, vilket gjorde det möjligt att nå och hjälpa mer än 266.174 människor genom våra lokala samarbetspartners. Vi har distribuerat mer än 10.000 hygienpaket, 15.500 myggnät, 670.600 vattenreningstabletter, 12.000 påsar vätskeersättning och även annan livräddningsutrustning. Vi har kört nästan 600 sessioner av hygienutbildning för att sprida kunskap och därigenom minska spridningen av sjukdomar som hudinfektioner, diarré och malaria. WaterAid har också finansierat byggandet av nästan 700 latriner och mer än 100 nya vattenpumpar, samt rehabilitering av hundratals fler.

Nu, mer än ett år senare, så fortsätter WaterAid arbetet, i nära samarbete med lokala samhällen och organisationer, för att säkra människor tillgång till rent vatten, grundläggande sanitet och kunskaper i hygien.

Så här kan du hjälpa:

    • SMS:a PAKISTAN till 72900 så bidrar du med 50 kr direkt via mobilen.
    • Sätt in valfritt belopp på plusgiro 90 01 62-9 eller bankgiro 900-1629 och märk inbetalningen "Pakistan".

WaterAid arbetar för en värld där var och en har tillgång till rent vatten och sanitet. Varje år får ytterligare 1 miljon människor tillgång till rent vatten som ett resultat av vårt arbete. Organisationen startade 1981 i Storbritannien och etablerades i Sverige 2009. Idag arbetar WaterAid i 26 länder i Afrika, Asien och Stillahavsregionen. Styrelseordförande för WaterAid Sverige är Jan Eliasson. I styrelsen sitter även Christina Jutterström, Lena Treschow-Torell, Peter Örn, Johan Rockström, Sven-Erik Skogsfors, Harriet Wallberg Henriksson, Anders Berntell samt Tomas Blomqvist. Mer information på vår hemsida; www.wateraid.se


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön