2024-03-22 07:56Pressmeddelande

H.K.H. Kronprinsessan Victoria besöker WaterAid-projekt i Dhaka

Kronprinsessan Victoria hälsar på Anna Nilsdotter, generalsekreterare WaterAid Sverige, vid ett besök på ett av WaterAids projekt i Dhaka i Bangladesh. Kronprinsessan Victoria hälsar på Anna Nilsdotter, generalsekreterare WaterAid Sverige, vid ett besök på ett av WaterAids projekt i Bangladesh.

Igår besökte H.K.H. Kronprinsessan Victoria ett utsatt område i norra Dhaka, Bangladesh, där WaterAid arbetar. I området har vi byggt toaletter och installerat ett stort antal vattenstationer för att invånarna inte ska behöva gå långt för att hämta vatten. Under besöket fick Kronprinsessan, som är beskyddare för WaterAid, bland annat se det system för brandskydd som organisationen varit med och installerat. ”Kronprinsessan ställde många nyfikna frågor och det var väldigt roligt att få visa och berätta mer om WaterAids viktiga arbete”, säger Anna Nilsdotter, generalsekreterare WaterAid. 

Under dagen besökte Kronprinsessan ett utsatt område i norra Dhaka där WaterAid har flera projekt. I det tätbefolkade området bor ungefär 14 000 människor och det finns stora problem med fungerande vatten- och sanitetsinfrastruktur. Med stöd från Sida har WaterAid byggt toaletter och installerat ett stort antal vattenstationer. Utöver det har organisationen, tillsammans med UNDP, även installerat ett system för brandskydd, för att de bränder som lätt uppstår snabbt ska kunna släckas eller åtminstone hanteras till dess att brandkåren tillkallats. På plats vid besöket fanns Hasin Jahan, landprogramchef WaterAid Bangladesh, och Anna Nilsdotter, generalsekreterare WaterAid Sverige, för att visa och berätta om det arbete som WaterAid genomför i området.

"Det var en ära att välkomna H.K.H. Kronprinsessan Victoria och visa hur tillgången till rent vatten har förbättrat de samhällen vi arbetar i. Dagens besök visar att samarbeten som dessa är viktiga för att uppmärksamma att alla, oavsett omständigheter, har rätt till rent vatten och sanitet. Vi ser fram emot att fortsätta att arbeta med innovativa lösningar och partnerskap för att bygga en framtid där ingen lämnas utanför”, säger Hasin Jahan från WaterAid Bangladesh.  

"Kronprinsessan är väldigt engagerad och har bred kunskap om de frågor som vi på WaterAid arbetar med. Här i Dhaka, och på flera andra håll i landet, har våra kollegor drivit ett fantastiskt arbete som förbättrar livet för många – särskilt kvinnor och barn som lever i fattigdom”, säger WaterAids generalsekreterare Anna Nilsdotter

Under besöket ställde Kronprinsessan flera frågor om det arbete som WaterAid utför i området.

”Kronprinsessan visade även intresse för WaterAids andra projekt i landet. Vi har funnits på plats i landet i över 35 år och arbetar i dagsläget med stora svenska samarbetspartners som exempelvis Lindex, H&M Foundation och Svenska Postkodlotteriet för att så många som möjligt ska få tillgång till rent vatten, toaletter och hygien”, säger Anna Nilsdotter.

WaterAid har arbetat i Bangladesh sedan 1986 och våra experter arbetar med att se till att de mest sårbara får tillgång till rent vatten, toaletter och hygien. Hittills har WaterAid i Bangladesh nått över 3,7 miljoner människor med rent vatten och 9,7 miljoner människor med toaletter. Även om detta är stora framsteg, kvarstår fortfarande många utmaningar. I Bangladesh bor ca 170 miljoner människor, av dem saknar omkring 64 miljoner människor säker tillgång till rent vatten. Över 75,4 miljoner har inte tillgång till sanitet – vilket innebär att 45 procent av landets befolkning fortfarande inte har tillgång till fungerande toaletter. Över 1 000 barn under fem år dör varje år av diarrérelaterade sjukdomar orsakade av bristfällig vattenförsörjning och sanitet. 

Kronprinsessan är i Bangladesh i sin roll som goodwillambassadör för FN:s utvecklingsprogram (UNDP) för de globala målen för hållbar utveckling, men inkluderar också ett projektbesök hos WaterAid med anledning av rollen som beskyddare för organisationen. Även handels- och biståndsminister Johan Forssell och Ulrika Modéer, assisterande generalsekreterare vid UNDP har deltagit under besöket i Bangladesh.  

Läs mer om UNDP:s och Kronprinsessans resa här.

För frågor, intervjuer med WaterAid och bilder vänligen kontakta:  
Mat­tias Dellert, pressekreter­are Wa­t­erAid  
mat­tias.dellert@wa­t­eraid.se   
+46-(0)73-588 97 52 Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för att alla människor överallt ska ha tillgång till rent vatten, toaletter och hygienmöjligheter. Vi har verksamhet i 30 länder och arbetar i några av världens fattigaste samhällen. WaterAid finns på plats med egen personal och samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar som leder till att fler får tillgång till rent vatten och toaletter. Vi sätter frågan på agendan och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att satsa mer på dessa grundläggande rättigheter. Sedan WaterAid grundades 1981 har vi nått 28,5 miljoner människor med tillgång till rent vatten, 29 miljoner med tillgång till toaletter och 27,8 miljoner med möjlighet till bättre hygien. Sedan 2009 finns WaterAid i Sverige, och här arbetar vi framför allt med insamling, påverkansarbete och opinionsbildning.


Kontaktpersoner

Mattias Dellert
Pressekreterare
Mattias Dellert