2017-05-23 09:08Pressmeddelande

H&M Foundation och WaterAid inleder nytt samarbete som kommer nå 150 000 människor med rent vatten och toaletter

null

H&M Foundation och WaterAid inleder ett nytt treårigt globalt program för att förse några av världens fattigaste samhällen med rent vatten, toaletter och hygien. Totalt donerar H&M Foundation 60 miljoner kronor till WaterAids arbete.

WaterAid och H&M Foundation har samarbetat sedan 2013, ett samarbete som hittills har lett till att över 250 000 skolelever fått tillgång till rent vatten och toaletter. Samarbetet har även bidragit till att vatten och sanitet hamnat högre upp på den politiska dagordningen både i länderna där vi arbetat samt globalt.

I det nya programmet, som sträcker sig till 2020, donerar H&M Foundation ytterligare 60 miljoner kronor. Målet med programmet är att öka tillgången till rent vatten och toaletter i samhällen, hem, skolor och sjukvårdsinrättningar, vilket kommer leda till bättre hälsa och levnadsvillkor.

Inom ramen för samarbetet kommer WaterAid att arbeta i fyra länder; Etiopien, Kambodja, Pakistan och Uganda, men även bidra till utveckling över hela världen genom påverkansarbete.

Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare för WaterAid Sverige, kommenterar partnerskapet med H&M Foundation:

– Varje dag dör 900 barn i diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och dålig sanitet. Genom något så grundläggande som förbättrad tillgång till rent vatten och toaletter hade många av dessa dödsfall kunnat undvikas. Tack vare stödet från H&M Foundation kommer vi kunna förändra hundratusentals människors liv i några av världens fattigaste samhällen. Det här programmet visar också hur en välriktad insats bidrar till något mycket större - uppfyllelsen av de globala utvecklingsmålen och WaterAids vision där alla, överallt, har tillgång till rent vatten, toaletter och bättre hygien, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen

Diana Amini, Global Manager, H&M Foundation om samarbetet med WaterAid:

– Bristen på vatten, sanitet och hygien är ett enormt problem för hela världen och har hög prioritet för H&M Foundation. Men det är inget som en enskild organisation eller ett enskilt företag kan lösa på egen hand utan det kräver samarbete - mellan politiker, organisationer, samhällen och företag. Genom vårt samarbete med WaterAid bidrar vi till att göra skillnad för människor och samhällen, men också till att driva förändring på global nivå, säger Diana Amini

Pressbild Diana Amini

Om H&M Foundation

H&M Foundation är en global, ideell stiftelse och som finansieras av familjen Stefan Persson, H&M:s grundare och huvudägare. Stiftelsens uppdrag är att bidra till en långsiktig positiv global utveckling och att förbättra levnadsvillkor genom att investera i människor, samhällen och innovativa idéer.

Genom partnerskap med kunniga organisationer runt om i världen driver H&M Foundation förändring inom fyra områden; utbildning, vatten, jämliket och att skydda planeten. Utöver detta kan stiftelsen vid större katastrofer även bidra med katastrofstöd. Sedan 2013 har familjen Stefan Persson donerat 1,1 miljarder kronor till H&M Foundation. För mer information, besök hmfoundation.com.

WaterAid har samarbetat med H&M Foundation sedan 2013.

Statistik

 • 663 miljoner människor, 1 av 10, har inte tillgång till rent vatten.
 • Nästan en tredjedel av världens befolkning, 2,4 miljarder människor har inte tillgång till ordentlig sanitet.
 • Runt 315 000 barn under fem år dör varje år av diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och dålig sanitet. Det är nästan 900 barn per dag, 36 barn i timman, mer än ett barn varannan minut.
 • Sjukdomar orsakade av smutsigt vatten dödar varje år fler människor än alla former av våld, inklusive krig. 43% av dessa sjukdomsorsakade dödsfall är barn under fem år.
 • Globalt saknar 31 procent av alla skolor rent vatten, och 34 procent saknar toaletter.
 • Fler än 1 av 3 sjukhus i utvecklingsländer saknar rent vatten och tvål för handtvätt.
 • Varje krona som investeras i rent vatten och sanitet ger i snitt en avkastning på minst fyra kronor i ökad produktivitet.
 • Om alla människor överallt hade tillgång till rent vatten skulle antalet dödsfall i diarrésjukdomar minska med 34 procent.
 • För 200 kronor kan vi förse en människa med tillgång till rent vatten.

Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten och sanitet. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare att nationellt och globalt öka insatserna för dessa grundläggande behov.

WaterAid finns i 37 länder och sedan starten 1981 har 25 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 24 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids direkta arbete. Besök www.wateraid.se för mer information.

Följ WaterAid på Facebook

Följ WaterAid på Twitter

Följ WaterAid på Instagram

 • Varje år dör 315 000 barn av diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och bristande sanitet. Det innebär nästan 900 barn varje dag.
 • Över 650 miljoner människor saknar rent vatten.
 • Nästan 2,4 miljarder människor saknar grundläggande sanitet.
 • Varje krona som investeras i vatten och sanitet ger i genomsnitt fyra kronor tillbaka i ökad produktivitet och förbättrad folkhälsa.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön