2019-02-26 12:54Pressmeddelande

H&M stödjer WaterAid med över 7 miljoner kronor

null

H&M fortsätter stödja WaterAid och donerar nu över 7 miljoner kronor till organisationens arbete i Indien och Kambodja för att fler människor ska få rent vatten, toaletter och möjlighet till bra hygien.

För över ett år sedan började H&M ta betalt för plastpåsarna i sina butiker i linje med initiativet One Bag Habit. One Bag Habit syftar till att minska konsumtionen av plastpåsar och öka medvetenheten om plasts negativa miljöpåverkan. Överskottet doneras till ändamål som driver hållbar utveckling.

H&M har valt att skänka sitt överskott till WaterAid som arbetar för att fler människor ska få rent vatten, toaletter och möjlighet till hygien. Tidigare har H&M finansierat ett WaterAid-projekt i Bangladesh, som kommer leda till att fler flickor får tillgång till toaletter och rent vatten i skolan.

Nu skänker H&M ytterligare 7 322 444 kronor till WaterAid, pengar som kommer gå till organisationens arbete i Indien och Kambodja. Trots stora framsteg är Indien det land i världen där flest människor saknar tillgång till rent vatten, och värst drabbas flickor och kvinnor i fattiga samhällen.

WaterAid Sveriges generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen kommenterar:

– WaterAid arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, toaletter och hygien. Vi vet att det är en vision som är fullt möjlig att nå, men det går bara om vi alla arbetar tillsammans. Därför är vi väldigt glada över att H&M tillsammans med oss vill bidra till att fler människor i Indien och Kambodja får rent vatten och toaletter, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

H&M Sveriges hållbarhetsansvarige Felicia Reuterswärd kommenterar:

– Bristen på vatten, sanitet och hygien är ett enormt problem för stora delar av världen, och det är grundläggande för alla människors hälsa. Men ingen enskild organisation eller något enskilt företag kan lösa det på egen hand utan det kräver samarbete mellan företag, organisationer och politiker. Genom vårt samarbete med WaterAid bidrar vi till att göra skillnad för människor och samhällen runt om i världen, säger Felicia Reuterswärd

Om WaterAid och H&M

H&M har stöttat WaterAids arbete sedan 2002, och totalt bidragit med över 47 miljoner kronor. Pengarna kommer framförallt genom kampanjer i butiker och exklusiva kollektioner som sålts till förmån för WaterAid. H&M stöd har haft stor betydelse för WaterAids arbete för att fler människor ska få rent vatten, toaletter och hygien. 

Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare att nationellt och globalt öka insatserna för dessa grundläggande behov.

WaterAid finns i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids direkta arbete. Besök www.wateraid.se för mer information.

Följ WaterAid på Facebook

Följ WaterAid på Twitter

Följ WaterAid på Instagram

  • Varje år dör 290 000 barn av diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och bristande sanitet. Det innebär runt 800 barn varje dag.
  • 844 miljoner människor saknar rent vatten.
  • Nästan 2,3 miljarder människor saknar grundläggande sanitet.
  • Varje krona som investeras i vatten och sanitet ger i genomsnitt fyra kronor tillbaka i ökad produktivitet och förbättrad folkhälsa.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön