2016-05-27 10:00Pressmeddelande

I mensens skugga - Nepalesiska flickor dokumenterar sin vardag av skam och avskildhet

null

En ny fotoserie från WaterAid erbjuder en unik inblick i hur det är att som ung flicka i Nepal leva i ett samhälle präglat av myter och skam kopplat till mens. Med egentagna fotografier avslöjar sju nepalesiska flickor hur de vid mens förbjuds från att sova i sitt eget hem, röra vid frukt, titta mot solen eller använda en spegel, allt eftersom de anses vara orena. Bilderna visar också hur oerhört svårt det är för flickor som har mens att gå i skolan eller hålla sig friska när det saknas bra mensskydd, rent vatten och toaletter.

Fotografierna är en del av ett projekt som drivs av WaterAid, med syftet att utmana menstabut och förbättra flickor och kvinnors liv genom ökad tillgång till toaletter och rent vatten. WaterAid delade ut kameror till sju flickor i byn Sirthauli i Nepal, och flickorna har sedan själva dokumenterat sin vardag och satt ord till bilderna. Detta var första gången som flickorna någonsin använde en kamera, och fotografierna har redan ställts ut i Sirthauli med målet att öppna upp för diskussion om hur menstabut påverkar invånarnas liv.

WaterAid släpper nu bilderna för att uppmärksamma internationella mensdagen som infaller 28 maj, en dag som finns för att lyfta hur menstabun runt hela världen påverkar flickor och kvinnors liv.

Två av flickorna berättar

Manisha, 14, berättar om hur hon inte tilläts vara hemma när hon hade sin första mens:

– Jag fick bo hemma hos någon annan när jag hade min första mens. Jag fick inte gå till skolan, och jag fick inte ens läsa en bok. Det finns en felaktig tro att vi inte borde plugga under mensen.

Bandana, 15, tog ett foto av en flod som hon tycker om att gå till. Hon berättar:

– När jag hade min första mens förbjöd min mamma mig från att korsa floden. Hon sa att jag skulle få demoner i mig. Under min andra mens korsade jag floden ändå utan att tveka, jag badade till och med och ingenting hände med mig. Jag tycker vi borde förändra sådana här myter.

Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare för WaterAid Sverige

– Som vi kan se på flickornas fotografier påverkar tabun och myter om mens alla delar av flickors liv. Dessutom visar deras berättelser vilket enormt problem det är att skolor saknar toaletter och rent vatten, och hur mycket det påverkar flickors möjlighet till utbildning, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

– För att kunna leva hälsosamma liv måste flickor och kvinnor ha tillgång till hygieniska mensskydd, rent vatten och tvål att tvätta sig med, och en toalett där de kan byta mensskydd. När det saknas riskerar kvinnor och flickor att drabbas av infektioner och bli sjuka. Därför vill vi inför internationella mensdagen uppmärksamma det här ämnet för att utmana menstabut och få fler att arbeta för att alla flickor och kvinnor ska ha tillgång till rent vatten, toaletter och hygien, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

Situationen i Nepal

En studie från WaterAid visar att över hälften av alla flickor i Nepal (53 procent) missar skolan när de har mens. WaterAid arbetar med politiker, på skolor och i lokalsamhällen i Nepal för att förbättra kunskapen om mens, utmana myter och tabun, och öka tillgången till rent vatten, toaletter och hygieniska mensskydd. Det stärker kvinnors rättigheter och ökar flickors möjlighet till utbildning, något som är avgörande i ett land där 58 procent av alla kvinnor är analfabeter.

Fakta om mens

-Över en miljard kvinnor i världen har inte tillgång till någon toalett när de har mens. Det leder till att de har svårt att byta mensskydd och tvätta sig på ett hygieniskt sätt.

- 88 procent av alla kvinnor i världen använder inte kommersiella mensskydd som bindor eller tamponger. Istället används tyg, trasor, löv, gräs eller aska. Att använda ohygieniska mensskydd är inte bara opraktiskt och obekvämt, det ökar också risken för infektioner och sjukdomar.

- I låginkomstländer saknar över hälften av alla skolor toaletter. Det betyder att flickor inte kan tvätta sig eller byta mensskydd i skolan. Istället stannar de hemma och missar viktiga skoldagar varje månad.

- Brist på toaletter och rent vatten på arbetsplatser, dålig kunskap om menshygien och brist på tillgång till bra mensskydd gör att många kvinnor inte kan arbeta när de har mens. Det påverkar deras inkomst, företags effektivitet och hela länders ekonomi.

- Mens är så tabu att prata om att många flickor inte förstår vad som händer när de får sin första mens. De vet inte heller hur de ska hantera sin hygien eller vilka mensskydd som är bäst att använda. Studier visar att i delar av Indien hade 70 procent av flickorna ingen aning vad som hände med dem när de fick sin första mens, och i Iran trodde 50 procent att de var allvarligt sjuka.

- Mens är ofta omgärdat av myter som begränsar kvinnors liv. I delar av Nepal får flickor och kvinnor vid mens inte sova i sitt eget hus utan måste övernatta i hyddor i skogen. I delar av Indien får kvinnor när de har mens inte ta i mat eller tvätta håret. Och på många platser får kvinnor vid mens inte röra sig fritt i samhället eller besöka heliga platser.

Läs mer om mens här.

Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en bättre värld där alla människor har tillgång till rent vatten och sanitet. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov.

WaterAid har verksamhet i 37 länder och sedan starten 1981 har 23 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 21 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök wateraid.se

Följ WaterAid på Facebook

Följ WaterAid på Twitter

Följ WaterAid på Instagram


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön