2019-03-22 05:32Pressmeddelande

Idag är det Världsvattendagen – detta behöver du veta

null

Idag är det Världsvattendagen – en dag som instiftats av FN för att uppmärksamma vattenfrågan i världen. På Världsvattendagen vill WaterAid uppmärksamma att 844 miljoner människor saknar rent vatten, något som får fruktansvärda konsekvenser för människor i världens fattigaste samhällen.

Den 22 mars varje år är det Världsvattendagen. Dagen finns till för att uppmärksamma varför rent vatten är så viktigt. Trots att tillgång till rent vatten är en mänsklig rättighet lever idag 844 miljoner människor i världen utan rent vatten.

Läs mer om Världsvattendagen här: https://www.wateraid.org/se/varldsvattendagen-2019

Fakta om vatten

 •  844 miljoner människor i världen saknar tillgång till rent vatten
 •  800 barn dör varje dag i diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten
 •  38 procent av sjukvårdsinrättningarna i låg- och medelinkomstländer saknar tillgång till rent vatten
 •  Globalt saknar 31 procent av alla skolor tillgång till rent vatten
 •  Förra året nådde WaterAid 1,44 miljoner människor med rent vatten
 •  Sedan starten 1981 har WaterAid nått över 28 miljoner människor med rent vatten
 •  För ungefär 200 kronor kan WaterAid nå en person med rent vatten

Gå för rent vatten

Under mars infaller både internationella kvinnodagen (8 mars) och Världsvattendagen (22 mars) och i mars uppmärksammar därför WaterAid varför rent vatten är så viktigt för kvinnors möjligheter och rättigheter.

Varje dag går miljoner kvinnor i timmar efter vatten. Vatten som är smutsigt och livsfarligt att dricka.

Att hämta vatten tar så mycket tid att de inte hinner utbilda sig eller arbeta. Istället fastnar de i en ond cirkel av fattigdom och sjukdom.

I mars går tusentals människor i Sverige för rent vatten genom kampanjen March for Water.

Läs mer om March for Water och hur du kan bidra: https://www.wateraid.org/se/march-for-water

Beneath the Surface – ny rapport från WaterAid som belyser problemet med vårt vattenavtryck

Mat, kläder och produkter som importeras av världens rikaste länder påverkar tillgången till rent vatten i världens fattigaste samhällen - varnar organisationen WaterAid i rapporten ”Beneath the Surface” som släpps inför Världsvattendagen.

Läs mer om rapporten, och ladda ner den, här: https://www.wateraid.org/se/varldsvattendagen-2019

Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare att nationellt och globalt öka insatserna för dessa grundläggande behov.

WaterAid finns i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids direkta arbete. Besök www.wateraid.se för mer information.

Följ WaterAid på Facebook

Följ WaterAid på Twitter

Följ WaterAid på Instagram

 • Varje år dör 290 000 barn av diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och bristande sanitet. Det innebär runt 800 barn varje dag.
 • 844 miljoner människor saknar rent vatten.
 • Nästan 2,3 miljarder människor saknar grundläggande sanitet.
 • Varje krona som investeras i vatten och sanitet ger i genomsnitt fyra kronor tillbaka i ökad produktivitet och förbättrad folkhälsa.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön