2017-10-03 08:54Pressmeddelande

Indien det land i världen där flest insjuknar i kolera

null

Kolera är mer utbrett än vad många länder rapporterar, och nu varnar WaterAid för att insatser för att utrota kolera riskerar att misslyckas om inte satsningar på rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen genomförs. Enligt en ny rapport från WaterAid är de länder med flest fall av kolera i världen också samma länder där brist på rent vatten och sanitet är som allra störst.

I WaterAids nya rapport “The War to end Cholera” (se bifogade filer) avslöjas vilka länder som återkommande drabbas av kolerautbrott och var problemet är som störst. I rapporten framgår att 2,9 miljoner människor uppskattas insjukna i kolera varje år, och av dem dör 95 000.

WaterAids rapport visar också att Indien är det land i världen med flest uppskattade kolerafall (675 000). Indien är också det land i världen där flest människor saknar tillgång till rent vatten och sanitet. Etiopien och Nigeria kommer på andra respektive tredje plats, och är också de länder efter Indien där flest människor saknar rent vatten.

Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare för WaterAid Sverige, kommenterar:

– Under 1800-talet drabbades även Sverige av flera kolerautbrott, men här utrotades i princip sjukdomen genom satsningar på sanitet och förbättrad allmänhygien. Vi vet alltså hur kolera kan bekämpas, och därför är det oacceptabelt att sjukdomen idag dödar så många som 95 000 människor varje år, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

– Kolera drabbar framförallt fattiga människor som lever utan rent vatten och toaletter. Det är fullt möjligt att utrota sjukdomen inom en generation, men det går bara om både länder och internationella organ satsar på att nå de fattigaste och mest marginaliserade människorna med rent vatten och sanitet, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

Färdplan för att utrota kolera

Wateraid lanserar rapporten inför att den nya globala planen för att utrota kolera ”Ending Cholera – A Global Roadmap to 2030” tar form. Planen för att utrota kolera är ett initiativ som WaterAid tillsammans med andra organisationer, forskningsinstitut, FN, WHO och nationella stater står bakom inom Global Task Force for Cholera Control (GTFCC), med målet att minska dödsfallen i kolera med 90 procent till 2030. Under ett högnivåmöte den 4 oktober i franska Annecy kommer deltagarna skriva på en deklaration till stöd för planen som lyfter vikten av tillgång till vatten, sanitet och hygien i särskilt utsatta samhällen.

Fakta och statistik

  • Varje år insjuknar 2,9 miljoner människor i kolera
  • Varje år dör 95 000 människor i kolera
  • Kolera existerar fortfarande i mer än 40 länder
  • Idag saknar 844 miljoner människor, en av tio, tillgång till rent vatten
  • Idag saknar 2,3 miljarder människor, en av tre, tillgång till sanitet

Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten och sanitet. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare att nationellt och globalt öka insatserna för dessa grundläggande behov.

WaterAid finns i 35 länder och sedan starten 1981 har 26,8 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 26,8 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids direkta arbete. Besök www.wateraid.se för mer information.

Följ WaterAid på Facebook

Följ WaterAid på Twitter

Följ WaterAid på Instagram

  • Varje år dör 290 000 barn av diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och bristande sanitet. Det innebär runt 800 barn varje dag.
  • 844 miljoner människor saknar rent vatten.
  • 2,3 miljarder människor saknar grundläggande sanitet.
  • Varje krona som investeras i vatten och sanitet ger i genomsnitt fyra kronor tillbaka i ökad produktivitet och förbättrad folkhälsa.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön