2010-06-23 17:02Pressmeddelande

Jan Eliasson i ny FN-roll

Jan Eliasson, styrelseordförande i WaterAid Sverige och tidigare utrikesminister och ordförande i FN:s generalförsamling har av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon inbjudits att ingå i en grupp "millenniemålsambassadörer" på högsta nivå. Den har till uppgift att verka för att FN:s så kallade millenniemål uppnås.

Paul Kagame, president i Rwanda och José Luis Rodríguez Zapatero, premiärminister i Spanien delar på ordförandeskapet. Bland de femton övriga ledamöterna märks förutom Jan Eliasson även nobelpristagarna Muhammed Yunus och Wangari Maathai, samt dessutom Jeffrey Sachs, Graça Machel, Bill Gates och Ted Turner.

Gruppen har satts samman för att verka inför och under toppmötet i FN i september då tio år har gått sedan världens ledare enades om de så kallade millenniemålen med ambitionen att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Med fem år kvar är det hög tid att vidta mått och steg så att uppsatta mål nås.

”Jag är mycket glad över att ta plats i generalsekreterarens viktiga grupp med ambitionen att världen ska nå millenniemålen i tid”, säger Jan Eliasson. ”Vi måste nu ta krafttag för att nå framgång på alla målområden i kampen mot fattigdomen som världens ledare beslutade om för tio år sedan. Vi vet att vatten och sanitet är av avgörande betydelse i kampen mot fattigdomen. Utan tillgång till dessa båda fundamentala rättigheter dör tusentals barn varje dag, flickor slutar sin skolgång, fattigdomen breder ut sig och dessutom ökar risken för konflikter.”

Av de åtta millenniemålen är det flera som släpar efter. Allra värst är det med sanitetsmålet – att halvera den andel av jordens befolkning som saknar tillgång till toalett. I nuvarande takt kommer Afrika söder om Sahara inte nå målet på över 200 år! Brist på tillgång till sanitet inverkar negativt på många av de andra millenniemålen, inte minst de med anknytning till hälsa.

”Jag skall göra mitt bästa för att försäkra mig om att vatten och sanitet liksom andra eftersläpande millenniemål kommer i fokus under toppmötet i september”, säger Jan Eliasson. ”Utan tydliga politiska åtaganden kommer dessa frågor fortsätta att vara försummade med förödande effekter på samtliga millenniemål.”

Jan Eliasson är tillgänglig för intervjuer.
För ytterligare information kontakta Per Stenbeck, WaterAid Sverige, 08-6773020, per.stenbeck@wateraid.se

» Läs mer om millenniemålen
» Hämta pressbilder på Jan Eliasson

Hämta pressmeddelandet som PDF


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön