2019-04-12 11:34Pressmeddelande

Kobajs, djurhudar, menskoppar och tygtrasor – ny bildserie visar vad kvinnor använder som mensskydd i olika länder

null

Vad kvinnor använder som mensskydd skiljer sig åt mellan olika länder, kulturer och samhällen, och i en ny bildserie visar WaterAid upp mensskydd från olika länder. Bildserien visar bland andra Joyce från Uganda som använder en menskjol gjord av djurhud, Sangita från Nepal som syr sina egna mensskydd, och Limpo från Zambia som använder torkat kobajs.

Länk till bilderna

Varje dag menstruerar hundratals miljoner människor världen över, men trots det är mens fortfarande ett ämne som omges av tystnad och ignoreras av politiker och beslutsfattare. Kunskap om, och möjlighet till, bra menshygien är avgörande för kvinnors hälsa, utbildning och inkomstmöjligheter, men ändå är ämnet fortfarande ignorerat av många länder, företag och investerare.

För att kvinnor ska kunna hantera sin mens på ett hygieniskt sätt krävs tillgång till rent vatten, toaletter och bra mensskydd till en rimlig kostnad. Trots det saknar idag 844 miljoner människor tillgång till rent vatten, och var tredje människa på jorden, 2,3 miljarder, saknar tillgång till en toalett. Brist på rent vatten och toaletter begränsar kvinnors hälsa och möjligheter i livet, och hindrar utvecklingen mot en mer jämställd värld.

WaterAid arbetar i världens fattigaste samhällen med att förbättra tillgången till rent vatten, toaletter och hygien, och är även globalt ledande när det kommer till förbättrad menshygien och bekämpande av negativa normer kring mens. I en ny bildserie från länder där WaterAid arbetar skildrar organisationen vad kvinnor använder som mensskydd i olika länder och samhällen.

I bildserien berättar bland andra Sangita från Nepal hur hon syr sina egna mensskydd, och Joyce från Uganda visar den speciella kjol av djurhud som hon använder när hon har mens. Gemensamt för alla länder är dock att tillgång till bra mensskydd, och möjlighet till säker menshygien, avgörs av vilka ekonomiska möjlighet kvinnor har, och om det finns tillgång till rent vatten och toaletter.

Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare för WaterAid Sverige, kommenterar:

– Hälften av jorden befolkning menstruerar under en stor del av livet och så länge samhället inte är anpassat efter detta exkluderas kvinnor från skolor, arbeten och offentliga miljöer. Trots det är mens något som ofta tystas ner, vilket gör att satsningar på kvinnors hälsa kopplat till mens inte prioriteras. Brist på kunskap, rent vatten, toaletter och hygieniska mensskydd begränsar idag miljoner kvinnors liv, och så länge mens inte kan diskuteras i hem, på skolor och i parlament kommer jämställdhet aldrig kunna uppnås, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

– WaterAid uppmanar regeringar, biståndsgivare, företag och beslutsfattare att prioritera tillgång till rent vatten, toaletter och möjlighet till hygien i hem, skolor och på arbetsplatser. Utöver det behövs satsningar på ökad kunskap om mens och tillgång till bra mensskydd till rimligt pris, för att försäkra att flickor och kvinnor inte exkluderas i samhället bara för att de har mens, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

I Tanzania saknar mer än varannan skola toalett

I Tanzania saknar mer än varannan skola toalett vilket leder till att många flickor inte kan vara i skolan när de har mens. De senaste åren har dock Tanzania gjort stora framsteg när det kommer till skoltoaletter, och de har även nyligen avskaffat momsen på mensskydd.

Ibrahim Kabole, landschef för WaterAid Tanzania, kommenterar:

– Alla kvinnor och flickor har rätt att kunna hantera sin mens med värdighet. Beslutet av vår regering att avskaffa momsen på mensskydd var ett modigt steg i rätt riktning, men mycket mer än så måste göras. Halva befolkningen lever utan tillgång till rent vatten, och över 75 procent saknar toalett, trots att det är avgörande för att kvinnor ska kunna sköta sin mens på ett hygieniskt sätt, säger Ibrahim Kabole.

Fakta och statistik

  • Mer än var tredje skola i världen (34 procent) saknar fungerande toaletter. Det innebär att runt 620 miljoner barn går på skolor som saknar toalett.
  • I låginkomstländer saknar mer än varannan skola (53 procent) fungerande toaletter.
  • I Indien har majoriteten av flickorna inte fått någon kunskap eller information om mens innan de menstruerar första gången.
  • I Sydasien uppger mer än var tredje flicka att hon missar flera skoldagar varje månad när hon har mens.
  • Varje krona som satsas på vatten och sanitet beräknas ge fyra kronor tillbaka genom ökad produktivitet.

Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare att nationellt och globalt öka insatserna för dessa grundläggande behov.

WaterAid finns i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids direkta arbete. Besök www.wateraid.se för mer information.

Följ WaterAid på Facebook

Följ WaterAid på Twitter

Följ WaterAid på Instagram

  • Varje år dör 290 000 barn av diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och bristande sanitet. Det innebär runt 800 barn varje dag.
  • 844 miljoner människor saknar rent vatten.
  • Nästan 2,3 miljarder människor saknar grundläggande sanitet.
  • Varje krona som investeras i vatten och sanitet ger i genomsnitt fyra kronor tillbaka i ökad produktivitet och förbättrad folkhälsa.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön