2011-05-16 00:59Pressmeddelande

Kolera kan vara ett minne blott!

null

Kolerautbrott, såsom de som nyligen plågat Haiti, Nigeria och Ghana, kan vara ett minne blott om ledarna vid veckans möte för World Health Assembly, den beslutsfattande församlingen för Världshälsoorganisationen (WHO), fokuserar på förbättrad tillgång till sanitet och vatten i världens fattigaste länder.

Den internationella biståndsorganisation WaterAid har arbetat för att säkerställa att sanitet och vatten prioriteras i en resolution om kontroll och förebyggande av kolera som kommer att diskuteras och antas när församlingen denna vecka möts i Genève.

Kolera är mycket smittsamt och kan vara livshotande. Åtgärder för att förhindra utbrott är dock mycket enkla – det handlar om tillgång till rent dricksvatten och grundläggande sanitet, tillsammans med god hygien, villkor som de som bor i utvecklade länder tar för givet. I dessa länder är kolera inte längre något hot mot hälsan, av den enkla anledningen att det finns en god tillgång till rent vatten och sanitet. Detta är dock inte fallet i utvecklingsländer, där sjukdomen ännu inte har eliminerats.

"Under de senaste 12 månaderna har vi på flera ställen i världen sett den förödande effekt som kolera har på världens fattigaste människor”, säger WaterAid Sverige's styrelseordförande Jan Eliasson. "Den senaste tidens utbrott som de i Haiti eller Nigeria skulle inte ha uppstått om människor haft tillgång till rent vatten och sanitet. Vi vet hur man förebygger kolera, nu är det upp till ledare att fokusera sina ansträngningar på att säkerställa att vi blir av med denna sjukdom en gång för alla. Samma åtgärder kan förhindra många andra diarrésjukdomar. "

Trots att Världshälsoorganisationen upprepade gånger har förklarat att åtgärder för att minska förekomsten av kolera bör inriktas på att förbättra tillgången till rent vatten och sanitet har det varit ett stort tryck på drabbade länder att öka sin konsumtion av orala vaccin. WaterAid understryker att vacciner inte bör vara det enda sättet att komma tillrätta med kolera, utan att de bör ingå i en övergripande strategi för att förebygga sjukdomen.

"Utvecklingen av säkra, effektiva och billiga orala koleravaccin är viktig. Men det är absolut nödvändigt att dessa inte ersätter - utan endast kompletterar - de enkla förebyggande åtgärderna i form av rent vatten och sanitet” säger Jan Eliasson.

Under 2010 insjuknade mellan tre och fem miljoner människor i kolera, och sjukdomen skördar årligen 100 000 - 130 000 dödsfall .

WaterAid påminner ledare om att rent vatten och sanitet inte bara bidrar till att lösa problemen med kolera, utan har mycket större hälsovinster. WHO uppskattar att 10% av den globala sjukdomsbördan kan förebyggas med rent vatten, sanitet och hygien. Dessa grundläggande tjänster är avgörande i kampen mot några av de viktigaste orsakerna till barnadödlighet som diarré, som ensam dödar fler barn varje år än aids, malaria och mässling sammanlagt. Hälften av utvecklingsländernas vårdplatser är fyllda med patienter som lider av sjukdomar orsakade av bristande tillgång till rent vatten och sanitet.

Nära en miljard människor saknar idag tillgång till rent vatten och nästan 2.6 miljarder har ingen toalett att gå till. WaterAid arbetar för att förändra detta.

För mediafrågor, kontakta: Per Stenbeck, 08-677 30 20

Bildtext:
Yaya Dembelé är 26 år och jordbrukare. Hans son Ousmane är 3 år gammal och sjuk i kolera. En kväll märkte familjen att Ousmane var mycket varm och dålig, och Yaya tog honom då till en vårdcentral nära byn. Där sa personalen först att det var malaria och han fick lite medicin mot det. Ousmane blev lite bättre efter besöket men efter några dagar insjuknade han igen. Då tog familjen honom till den närmaste staden, Bla. Där konstaterade vårdpersonalen att det var kolera han drabbats av. Idag mår Ousmane bättre. Hans pappa Yaya tror att anledningen till varför hans son blev så sjuk är byns smutsiga vatten. Yaya säger; ” Vattnet är smutsigt, brunt och man kan se maskar i det. Vårt största problem här är vatten. Utan vatten är ingenting möjligt. Utan vatten kan vi inte hålla oss rena, t.ex. inte städa toaletterna. Vad jag säger är att det är vattnet som gjort min son sjuk. På sjukhuset i Bla fick han rent vatten och vi kunde direkt se hur väl det gjorde honom”

WaterAid arbetar för en värld där var och en har tillgång till rent vatten och sanitet. Varje år får ytterligare 1 miljon människor tillgång till rent vatten som ett resultat av vårt arbete. Organisationen startade 1981 i Storbritannien och etablerades i Sverige 2009. Idag arbetar WaterAid i 26 länder i Afrika, Asien och Stillahavsregionen. Styrelseordförande för WaterAid Sverige är Jan Eliasson. I styrelsen sitter även Christina Jutterström, Lena Treschow-Torell, Peter Örn, Johan Rockström, Sven-Erik Skogsfors, Harriet Wallberg Henriksson, Anders Berntell samt Tomas Blomqvist. Mer information på vår hemsida; www.wateraid.se


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön