2024-02-07 10:26Pressmeddelande

Kolerautbrott hotar stora delar av södra Afrika

Zambia upplever just nu det största kolerautbrottet någonsin i landet, dagligen insjuknar hundratals människor och många har dött. Sjukdomen har också spridits till grannländerna Zimbabwe, Malawi, Moçambique och Sydafrika. WaterAid uppmanar regeringar, både i och utanför regionen, att omgående hjälpa de drabbade och ta itu med grundorsaken till varför kolera hotar regionen – bristen på tillförlitligt rent vatten och sanitet.

Sedan slutet av förra året pågår ett omfattande kolerautbrottet i Zambia. Kolera är en infektionssjukdom som sprids snabbt genom bland annat förorenat vatten och mat. I Zambia är bristen på rent vatten och sanitet några av anledningarna till det snabba förloppet. Omkring 17 000 personer har smittats, fler än 400 har dött och hundratals nya personer smittas varje dag. Det är det största utbrottet i landets historia, mer omfattande än det som drabbade landet 1977. Regeringen har försökt att stoppa smittan, bland annat med massvaccination och dagliga leveranser av miljontals liter rent vatten till de drabbade regionerna. I huvudstaden Lusaka har också en fotbollsstadion gjorts om till en anläggning för att hjälpa sjuka, men sjukdomstalen ligger fortfarande på oroande nivåer.

Nu har utbrottet också tagit sig in i grannländerna Zimbabwe, Sydafrika, Moçambique och Malawi. Regionen är sedan tidigare hårt drabbad av kolera. Under förra året drabbades Malawi av översvämningar samtidigt som ett omfattande kolerautbrott pågick. Nästan 60 000 personer smittades och drygt 1 700 omkom, många av de som dog var barn.   

Sedan många år tillbaka arbetar WaterAid i Zambia med att hjälpa lokalbefolkningen att öka motståndskraften mot vattenburna sjukdomar. Bland annat handlar det om olika sorters utbildningar och insatser för förbättrad hygien.

"Att kolera fortfarande är ett dödligt hot för så många människor är djupt beklagligt. Det nuvarande kolerautbrottet i Zambia är en stark påminnelse om det akuta behovet av tillgång till rent vatten och sanitet för att förhindra att sjukdomar sprids", säger Anna Nilsdotter, generalsekreterare för WaterAid Sverige.

WaterAid är djupt oroade över den eskalerande koleraepidemin i området och uppmanar så många som möjligt att rikta uppmärksamheten mot södra Afrika. För att bemöta den pågående krisen menar WaterAid att regeringarna i de drabbade länderna måste agera snabbt och tillhandahålla nödvändiga resurser samt kunskap. Samtidigt uppmanar vi regeringar i andra länder att bistå med den hjälp som behövs. Det är tydligt att den underliggande orsaken till kolerautbrottet är den akuta bristen på en tillförlitlig och ständig tillgång på rent vatten och sanitet. Om detta grundproblem inte åtgärdas riskerar situationen att förvärras och sprida sig över hela regionen.

Läs mer om det pågående kolerautbrottet här: https://www.wateraid.org/uk/media/WaterAid-warns-of-regional-cholera-epidemic-Southern-Africa

För frågor samt intervjuförfrågningar till generalsekreterare och experter vänligen kontakta Mattias Dellert, pressekreterare WaterAid: mattias.dellert@wateraid.se eller +46-(0)73-588 97 52Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för att alla människor överallt ska ha tillgång till rent vatten, toaletter och hygienmöjligheter. Vi har verksamhet i 30 länder och arbetar i några av världens fattigaste samhällen. WaterAid finns på plats med egen personal och samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar som leder till att fler får tillgång till rent vatten och toaletter. Vi sätter frågan på agendan och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att satsa mer på dessa grundläggande rättigheter. Sedan WaterAid grundades 1981 har vi nått 28,5 miljoner människor med tillgång till rent vatten, 29 miljoner med tillgång till toaletter och 27,8 miljoner med möjlighet till bättre hygien. Sedan 2009 finns WaterAid i Sverige, och här arbetar vi framför allt med insamling, påverkansarbete och opinionsbildning.


Kontaktpersoner

Mattias Dellert
Pressekreterare
Mattias Dellert