2019-10-18 13:36Pressmeddelande

Kommunala bolaget Vakin från Umeå prisade i global vattentävling

null

Vakin, Umeå och Vindelns kommunala bolag för vatten, avlopp, avfall och återvinning, prisades igår i WaterAids internationella tävling Winnovators. Tävlingen går ut på att hitta praktiska lösningar på vattenproblem i några av världens fattigaste länder. Vakin tävlade, som enda svenska lag, mot 32 andra lag från hela världen, och under en gala i London prisades de som bästa lag i kategorin sociala medier.

Under 2019 deltog Vakin (Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB) från Umeå, som första svenska lag någonsin, i WaterAids globala företagstävling Winnovators. Tävlingen handlar om att hitta praktiska lösningar på problem kopplat till vatten och sanitet som människor i några av världens fattigaste länder upplever.

Vakin representerades av laget Rimfrost som består av åtta medarbetare från olika avdelningar. De tävlade mot 32 andra lag från hela världen, och vid en gala i London torsdagen 17 oktober utsågs Vakin till vinnare i kategorin sociala medier.

– Teammedlemmarnas olika kompetenser och engagemang var nyckeln till vinsten. På vägen har vi lärt oss mycket om internationellt arbete och om att samarbeta över avdelningsgränserna, säger lagledaren Urban Larsson, till vardags gruppledare inom VA på Vakin.

Vakins bidrag i tävlingen var ett förslag för hur en vattenutmaning i byn Ka Ben i Eswatini (tidigare Swaziland) i södra Afrika kan lösas. Ka Ben är hårt drabbat av klimatförändringarnas effekter som stigande temperaturer och längre torrperioder. Det förslag som Vakin presenterade går ut på att optimera vattenproduktionen så att vattnet räcker till bybornas behov året runt.

Det ska göras genom att ersätta den nuvarande pumpen med två mindre som kan drivas med solceller. Genom att pumparna hjälps åt att lyfta vattnet i två steg blir pumpningen mer effektiv vilket ökar vattenproduktionen med 60 procent.

Utöver den praktiska utmaningen har Vakin också samlat in 120 000 till WaterAids arbete. Vakin samlade in pengar genom att sälja biltvättbiljetter, blomsterfröer, fotokonst och hamburgare. De agerade också miljöguider under Umeå Smakfestival mot att de fick skänka panten till WaterAid. Vakin erbjöd även föreläsningspaket mot en donation till WaterAid.

– Tävlingen var ett projekt utanför vår trygghetszon, men vinsten är ett bevis på att vi är starka både när det gäller innovations- och leveransförmåga, samt inte minst att vi rekryterar duktiga medarbetare. Jag vill också passa på att tacka alla som bidragit till insamlingen, säger Anna-Lena Fomin, kund- och kommunikationsansvarig på Vakin.

Läs mer om Vakins engagemang i tävlingen: https://vakin.se/winnovators

WaterAid Sveriges generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen kommenterar:

– Vi på WaterAid Sverige vill tacka Vakin för en fantastisk insats i Winnovators 2019. Vi är mycket stolta över att Vakin som första svenska lag någonsin presterade så bra och verkligen utmärkte sig i den hårda konkurrensen. Vi hoppas att fler svenska lag vill anta utmaningen 2020, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

Vill ditt företag vara med i Winnovators 2020? Läs mer här om hur det går till: till. https://www.wateraid.org/se/get-involved/winnovators-wateraids-medarbetarengagemang-for-ditt-foretag

Om Winnovators

Winnovators är WaterAids program för företag som vill bidra till att lösa praktiska vatten- och sanitetsproblem i några av världens fattigaste länder. Varje företag som deltar tävlar mot företagslag från hela världen, och vinnande lag presenteras under en gala i London varje år.

Syftet med Winnovators är att:

- Hitta lösningar på praktiska problem som WaterAid har identifierat.

- Samla in pengar till WaterAids livsviktiga arbete.

- Öka medarbetarengagemanget och förbättra samarbetet mellan avdelningar eftersom lagen består av personer med olika kompetenser. 

Om Vakin

Rent vatten och välmående miljö bygger på en välfungerande vatten- och avfallsverksamhet, en verksamhet som kräver hög kompetens och stabila resurser för underhåll, nybyggnationer och ständigt ökande miljökrav. Precis det här står Vakin (Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB) för. Vakin, på uppdrag av Umeå och Vindelns kommuner, förser medborgarna med dricksvatten, hanterar hushållens avfallsprodukter och arbetar för en hållbar utveckling.

Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare att nationellt och globalt öka insatserna för dessa grundläggande behov.

WaterAid finns i 34 länder och sedan starten 1981 har över 28 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och över 28 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids direkta arbete. Besök www.wateraid.se för mer information.

Följ WaterAid på Facebook

Följ WaterAid på Twitter

Följ WaterAid på Instagram

  • Varje år dör ungefär 310 000 barn av diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och bristande sanitet. Det innebär runt 800 barn varje dag.
  • 785 miljoner människor saknar rent vatten.
  • 2 miljarder människor saknar grundläggande sanitet.
  • Varje krona som investeras i vatten och sanitet ger i genomsnitt fyra kronor tillbaka i ökad produktivitet och förbättrad folkhälsa.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön