2012-06-15 12:00Pressmeddelande

Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel besöker WaterAid Sverige

null

WaterAids beskyddare Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel besökte WaterAid Sveriges kontor under fredagen den 15 juni. Under det drygt 2 timmar långa besöket informerade bland andra WaterAids ordförande Jan Eliasson och generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen om organisationens arbete med att förse världens fattigaste befolkningar med vatten och sanitet. Detta genomförs genom konkret bistånd i 27 av världens fattigaste länder och genom påverkansarbete mot beslutsfattare på global och nationell nivå. Jan Eliasson som i slutet av juni avgår efter tre år som ordförande för WaterAid Sverige då han den 1 juli börjar sitt uppdrag som vice generalsekreterare i FN.

Det är mycket hedrande att Kronprinsessparet tillsammans har tagit på sig beskyddarskapet för WaterAid. Vatten och sanitet har ju mycket starka kopplingar till områden som de redan är mycket involverade i så som hälsa, social och ekonomisk utveckling och att värna om samhällets allra mest utsatta. Det är först när människor har tillgång till det som vi tar för givet, rent vatten och toaletter, som de har möjlighet att ta sig ur fattigdomen, kommenterade Jan Eliasson om dagens besök. Jan Eliasson som därmed gjorde sitt sista offentliga framträdande för WaterAid Sverige.

För ytterligare information och frågor. Kontakta generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen på 08/677 30 20 eller cecilia@wateraid.se

WaterAid är en ledande oberoende organisation som genom konkret bistånd, opinionsbildning och påverkan gör det möjligt för världens fattigaste att få tillgång till rent vatten, sanitet och kunskap i hygien.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön