2021-05-04 11:04Pressmeddelande

Lindex och WaterAid samarbetar för att tusentals fabriksarbetare i Bangladesh ska få rent vatten

Genom WaterAids projekt i Mirpur, som finansierades av Lindex, har Rashmin Begum och över 6500 andra fått rent vatten och nya toaletter. Foto: WaterAid/Farzana HossenGenom WaterAids projekt i Mirpur, som finansierades av Lindex, har Rashmin Begum och över 6500 andra fått rent vatten och nya toaletter. Foto: WaterAid/Farzana Hossen

Lindex finansierar ett nytt projekt som WaterAid ska genomföra i området Gazipur utanför Bangladesh huvudstad Dhaka. I Gazipur bor många textilarbetare som jobbar på fabriker som producerar kläder till Lindex, och genom projektet kommer nu tusentals av dessa arbetare att få tillgång till rent vatten, toaletter och hygien. Projektet syftar också till att ha en positiv inverkan på grundvattensituationen genom att förbättra möjligheten till insamling av regnvatten på de textilfabriker som är verksamma i området.

Bangladesh är den näst största producenten av kläder i världen, och omkring fyra miljoner av landets invånare arbetar idag inom textilindustrin. Många av dem bor i oplanerade slumområden i eller utanför huvudstaden Dhaka. Omkring en tredjedel av sluminvånarna saknar rent vatten, och ännu fler har inte tillgång till någon säker toalett.

Att leva i trångbodda slumområden utan rent vatten, sanitet eller hygienmöjligheter får katastrofala konsekvenser för människors hälsa, och situationen har förvärrats ytterligare av coronapandemin.

Lindex har tidigare finansierat ett projekt som WaterAid drivit i slumområdet Mirpur. Ett projekt som har sett till att över 6500 människor fått tillgång till rent vatten. Nu startar WaterAid och Lindex ett nytt projekt i området Gazipur utanför Dhaka där många textilarbetare som arbetar på fabriker som producerar kläder till Lindex bor.

WaterAid Sveriges generalsekreterare Anna Nilsdotter kommenterar:

På WaterAid är vi otroligt stolta över vårt partnerskap med Lindex. I grund och botten handlar det om jämställdhet och hållbarhet, och är ett ypperligt exempel på hur vi vill samarbeta med partners. Projektet i Mirpur har förändrat livet för så många kvinnor, inte bara genom förbättrad hälsa utan också genom att de fått nya möjligheter i livet och hopp om en bättre framtid. Det nya projektet i Gazipur innebär att ännu fler kvinnor kommer få samma möjligheter, säger Anna Nilsdotter.

Särskilt fokus på kvinnor

90 procent av alla textilarbetare i Bangladesh är kvinnor, och kvinnor drabbas också oftast värst av brist på rent vatten och toaletter. Därför har projektet i Gazipur ett särskilt fokus på att stötta flickor och kvinnor genom att utbilda kvinnliga entreprenörer samt förbättra kvinnors möjlighet till menstruell hälsa i hem och på arbetsplatsen.

Lindex hållbarhetschef Anna-Karin Dahlberg kommenterar:

 Det är kvinnor som drabbats hårdast av brist på tillgång till rent vatten och sanitet, och något så naturligt som menstruation blir ett hinder för kvinnors möjligheter att få en utbildning och deras förmåga att leva upp till sin fulla potential. I tider av pandemin har även våra gemensamma projekt med WaterAid en central roll i att bidra till minskad spridning i dessa samhällen. Vi är stolta över hur vårt samarbete med WaterAid har gjort skillnad hittills och ser fram emot att fortsätta vårt arbete i ytterligare ett område där textilarbetare lever, säger Anna-Karin Dahlberg, Hållbarhetschef på Lindex.

Om projektet i Gazipur

WaterAids projekt i Gazipur finansieras fullt ut av Lindex. Det tvååriga projektet (2021-2023) kommer se till att tusentals människor i området får hållbar tillgång till rent vatten och toaletter, samt bättre hygienmöjligheter. Genom projektet utbildas också kvinnliga så kallade Change Agents, personer som ska utbilda och påverka andra i området till bättre hygien. Dessutom har projektet en målsättning om att ha en positiv inverkan på grundvattensituationen genom att förespråka insamling av regnvatten på de textilfabriker som är verksamma i området.

Det nya projektet i Gazipur bygger på ett tidigare gemensamt projekt som avslutades våren 2021. Det genomfördes i Mirpur, ett annat område i Dhaka där många textilarbetare som tillverkar kläder för Lindex bor. Genom projektet i Mirpur såg Lindex och WaterAid till att över 6500 människor fick rent vatten och toaletter. På grund av pandemin ökades projektets fokus på hälsa och hygienutbildning ytterligare, för att bidra till minskad smittspridning.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom förbättrad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare att nationellt och globalt öka insatserna för att fler människor ska få hållbar tillgång till rent vatten, toaletter och hygien. WaterAid finns i 34 länder och sedan starten 1981 har över 28 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och över 28 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids direkta arbete. Besök www.wateraid.se för mer information.