2020-01-08 10:55Pressmeddelande

Lindex och WaterAid startar projekt i Myanmar som förbättrar livet för kvinnor inom textilindustrin

null

Lindex finansierar ett nytt WaterAid-projekt i Myanmar med målet att förbättra tillgången till rent vatten och toaletter i hem och på arbetsplatser för kvinnor som arbetar inom textilindustrin. Projektet är en fortsättning på Lindex och WaterAids pågående samarbete i Bangladesh.

I Myanmar saknar 10 miljoner människor tillgång till rent vatten, och värst drabbas kvinnor och barn. I utkanterna av Yangon, Myanmars största stad, bor många textilarbetare, och 90 procent av dem är unga kvinnor. Ofta lever de under svåra förhållanden både i samhällena de bor och på fabrikerna där de arbetar.

Nu startar WaterAid ett nytt projekt, finansierat av Lindex, som kommer förbättra förhållandena för textilarbetare i Yangon. I det tvååriga projektet kommer faciliteter för rent vatten, sanitet och hygien att konstrueras på fabriker, i samhällen och på de skolor där textilarbetares barn går.

En viktig del av projektet är också att tillsammans med fackliga organisationer och fabriksägare ta fram riktlinjer för vatten, sanitet och hygien på arbetsplatser, samt stötta kvinnor och flickorna att mobilisera sig och öka sitt inflytande i samhället och på arbetsplatserna.

Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare på WaterAid Sverige, kommenterar:

– Vanligtvis begränsar många företag sina insatser till att säkerställa rent vatten, sanitet och hygien i sina egna eller sina närmsta leverantörers fabriker. Men utan rent vatten och tillgång till toaletter i samhällen och skolor kommer människor fortfarande bli sjuka, även om deras arbetsplats är ren. WaterAids partnerskap med Lindex har redan förändrat livet för tusentals textilarbetare i Bangladesh genom att ha förbättrat tillgången till rent vatten och sanitet i fabriker, samhällen och skolor. Vi är därför väldigt glada över att vi tillsammans med Lindex kommer kunna fortsätta och expandera detta arbete i Myanmar. Projektet kommer göra stor skillnad för tusentals människor, särskilt kvinnor och flickor, genom att göra det möjligt för dem och deras familjer att hålla sig friska, leva mer produktiva liv och leva upp till sin fulla potential, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

Lindex samarbete med WaterAid är en del av modeföretagets hållbarhetslöfte – att göra skillnad för framtida generationer – där både kvinnor och vatten är i fokus. Kvinnor drabbas hårdast av brist på rent vatten och sanitet, då det ofta begränsar deras möjligheter att skaffa sig en utbildning och leva upp till sin fulla potential. Varje dag går miljontals kvinnor i timmar för att hämta vatten, vilket innebär att de inte har tid att gå till jobbet, gå i skolan eller engagera sig i sitt samhälle.

Anna-Karin Dahlberg, hållbarhetschef på Lindex, kommenterar:

– Grundläggande behov kommer först och utan tillgång till rent vatten och sanitet har kvinnor inte möjlighet att leva upp till sin fulla potential. Vi är väldigt stolta över den positiva påverkan vårt samarbete med WaterAid har haft hittills och vi ser fram emot att fortsätta vårt arbete tillsammans i Myanmar, säger Anna-Karin Dahlberg. 

Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare att nationellt och globalt öka insatserna för dessa grundläggande behov.

WaterAid finns i 34 länder och sedan starten 1981 har över 28 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och över 28 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids direkta arbete. Besök www.wateraid.se för mer information.

Följ WaterAid på Facebook

Följ WaterAid på Twitter

Följ WaterAid på Instagram

  • Varje år dör ungefär 310 000 barn av diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och bristande sanitet. Det innebär runt 800 barn varje dag.
  • 785 miljoner människor saknar rent vatten.
  • 2 miljarder människor saknar grundläggande sanitet.
  • Varje krona som investeras i vatten och sanitet ger i genomsnitt fyra kronor tillbaka i ökad produktivitet och förbättrad folkhälsa.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön