2018-05-22 07:22Pressmeddelande

Mens gör att var tredje flicka i Sydasien missar skoldagar varje månad - visar ny rapport från WaterAid

null

Var tredje flicka i Sydasien missar flera skoldagar varje månad när de har mens eftersom det saknas skoltoaletter och kunskap, det visar en ny rapport som släpps inför mensdagen 28 maj.

Inför mensdagen släpper WaterAid och Unicef rapporten Mentrual hygiene management in schools in South Asia som visar att var tredje flicka i Sydasien missar flera skoldagar varje månad när de har mens, och upp till två tredjedelar har ingen kunskap om vad mens är innan de börjar menstruera. Rapporten visar också att många flickor upplever skam när de har mens, och begränsas i sina liv av myter och tabun i samhället.

För att flickor ska kunna få sin rätt till utbildning tillgodosedd krävs rent vatten, skoltoaletter och möjlighet till menshygien. Flickor måste också ha kunskap om mens och menshygien, och tillgång till bra mensskydd.

Att flickor missar utbildning varje månad på grund av mens drabbar inte bara individer utan får konsekvenser för hela samhället. Flickors utbildning bidrar till ekonomisk tillväxt, minskar barnäktenskap och graviditet i ung ålder, förbättrar folkhälsan, minskar fattigdom och bidrar till jämställdhet och demokratisk utveckling.

Rapporten visar att trots problemen har stora framsteg gjort i många länder, framförallt när det kommer till vatten, toaletter och hygien i skolor, och förbättrade nationella riktlinjer för mensutbildning och skoltoaletter. I rapporten undersöks situationen i Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Indien, Maldiverna, Nepal och Pakistan.

WaterAids generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen om problemet:

– Flickor har en grundläggande rätt till utbildning, men det är en rättighet som hotas när det saknas skoltoaletter och möjlighet att sköta sin mens i skolan. Mer måste göras för att alla flickor ska kunna gå på en skola som har rent vatten och toaletter.

WaterAids generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen om WaterAids arbete:

– WaterAid arbetar med att bygga skoltoaletter och utbilda om menshygien, men det är framförallt ländernas regeringar och myndigheter som ansvarar för att alla skolor ska ha rent vatten, toaletter och hygienutbildning. Den viktigaste delen av vårt arbete är därför att tillsammans med regeringar och myndigheter se till så att det finns tydliga nationella riktlinjer för vatten, sanitet och hygienutbildning på skolor. Mycket av det arbetet möjliggörs av vårt stöd från Sida, som också ser menshygien som en prioriterad utvecklingsfråga.

Ur rapporten:

  • I regionen får 36 – 66 procent av flickorna ingen information om mens innan de börjar menstruera. I Indien får över hälften ingen information. Det betyder att många flickor inte har någon aning om vad som händer när de får sin mens för första gången.
  • Var tredje flicka i regionen missar skoldagar varje månad eftersom de saknar skoltoaletter och möjlighet till menshygien.
  • 31 procent av flickorna i Bangladesh uppger att mens påverkar deras skolresultat.
  • De flesta länder i regionen uppnår inte WHO:s standard som innebär 1 toaletter på 25 elever. I Sindhulidistriktet i Nepal går det i snitt 170 flickor per skoltoalett.

Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten och sanitet. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare att nationellt och globalt öka insatserna för dessa grundläggande behov.

WaterAid finns i 34 länder och sedan starten 1981 har 26,8 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 26,8 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids direkta arbete. Besök www.wateraid.se för mer information.

Följ WaterAid på Facebook

Följ WaterAid på Twitter

Följ WaterAid på Instagram

  • Varje år dör 290 000 barn av diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och bristande sanitet. Det innebär runt 800 barn varje dag.
  • 844 miljoner människor saknar rent vatten.
  • Nästan 2,3 miljarder människor saknar grundläggande sanitet.
  • Varje krona som investeras i vatten och sanitet ger i genomsnitt fyra kronor tillbaka i ökad produktivitet och förbättrad folkhälsa.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön