2017-05-26 09:01Pressmeddelande

Mer än varannan kvinna är obekväm med att prata om mens visar ny undersökning från WaterAid

null

Hälften av alla kvinnor vågar inte berätta för sin pappa att de har mensvärk, och två tredjedelar gömmer sina mensskydd eftersom de skäms för att visa dem. Det visar en ny undersökning om mensattityder som WaterAid har genomfört.

WaterAid frågade över 2 000 kvinnor i Storbritannien om problem de upplever kopplat till mens och resultatet visar att många kvinnor fortfarande tycker att mens är pinsamt att prata om. Enligt undersökningen är majoriteten av kvinnorna obekväma med att öppet prata om sin mens, trots att det är något som 800 miljoner kvinnor i världen har varje dag.

Resultatet av undersökningen presenteras inför mensdagen 28 maj med syftet att uppmärksamma tabun som fortfarande finns i samhället när det kommer till mens, och vilka konsekvenser det får. WaterAid vill också uppmärksamma att var tredje kvinna i världen inte har tillgång till någon toalett när hon har mens vilket gör det svårt att hålla en bra menshygien. Brist på toaletter och möjlighet till menshygien försämrar kvinnors hälsa, försvårar flickors utbildning och leder till att hela samhällen fastnar i fattigdom menar WaterAid.

Resultatet visar på utbredd mensskam:

 • 65 procent säger att de skulle tycka det var pinsamt att öppet bära mensskydd påväg till toaletten.
 • 87 procent skulle tycka det var pinsamt att plocka upp ett mensskydd under ett jobbmöte.
 • 47 procent skulle tycka det var pinsamt att prata med sin pappa om mensvärk.
 • 55 procent skulle tycka det var pinsamt att prata med sin manlige chef om mensvärk.
 • 8 procent skulle till och med tycka att det var pinsamt att berätta för sin doktor om mensvärk.
 • 53 procent skulle inte ha några problem med att fråga någon efter toalettpapper, men bara 16 procent skulle våga fråga om mensskydd.
 • 29 procent har upplevt det som pinsamt att köpa mensskydd. Och hela 44 procent av kvinnorna mellan 18 – 24 års ålder har upplevt det som pinsamt.

WaterAid Sveriges generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen om skammen som omger mens:

– Att gömma mensskydd eller inte våga prata om mensvärk med sin chef kan verka som triviala problem men faktum är att menstabun får väldigt konkreta och allvarliga konsekvenser för hela samhällen. Vi kommer aldrig kunna se till så att alla kvinnor får tillgång till bra toaletter och säkra mensskydd om vi inte kan diskutera mens öppet, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

– Idag saknar var tredje kvinna på jorden tillgång till en toalett och det påverkar deras möjligheter till utbildning, arbete och hälsa. I utvecklingsländer saknar mer är varannan skola toaletter vilket leder till att många flickor tvingas hoppa av när de når puberteten och får sin första mens. Många kvinnor blir också sjuka av ohygieniska mensskydd och brist på möjligheter till en bra menshygien. Mens är en fråga som rör hela samhället och måste kunna diskuteras öppet om vi någonsin ska kunna uppnå ett jämställt samhälle, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

Om mens

 • Över en miljard kvinnor i världen har inte tillgång till någon toalett när de har mens. Det leder till att de har svårt att byta mensskydd och tvätta sig på ett hygieniskt sätt.
 • 88 procent av alla kvinnor i världen använder inte kommersiella mensskydd som bindor eller tamponger. Istället används tyg, trasor, löv, gräs eller aska. Att använda ohygieniska mensskydd är inte bara opraktiskt och obekvämt utan ökar också risken för infektioner och sjukdomar.
 • I låginkomstländer saknar över hälften av alla skolor toaletter. Det betyder att flickor inte kan tvätta sig eller byta mensskydd i skolan. Istället stannar de hemma och missar viktiga skoldagar varje månad.
 • Brist på toaletter, kunskap och mensskydd på arbetsplatser gör att många kvinnor inte kan arbeta när de har mens. Det påverkar deras inkomst, företags effektivitet och hela länders ekonomi.
 • Mens är så tabu att prata om att många flickor inte förstår vad som händer när de får sin första mens. De vet inte heller hur de ska hantera sin hygien eller vilka mensskydd som är bäst att använda. Studier visar att i delar av Indien hade 70 procent av flickorna ingen aning vad som hände med dem när de fick sin första mens.
 • Mens är ofta omgärdat av myter och tabun som begränsar kvinnors liv. I delar av Nepal får flickor och kvinnor vid mens inte sova i sitt eget hus utan måste övernatta i hyddor i skogen. I delar av Indien får kvinnor när de har mens inte ta i mat eller tvätta håret. Och på många platser får kvinnor inte röra sig fritt i samhället eller besöka heliga platser när de har mens.

Så jobbar WaterAid med mensfrågan

WaterAids fokus ligger på att förändra liv genom att öka tillgången till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. Menstabut och bristen på rent vatten och toaletter får stora konsekvenser för kvinnors hälsa, utbildning, arbetsförmåga och möjlighet att engagera sig i samhället. WaterAid arbetar i några av världens fattigaste samhällen med att förändra detta. I samarbete med våra lokala partnerorganisationer motverkar vi menstabut genom att utbilda kvinnor och flickor i menshygien. Vi utbildar också pojkar och män om vad mens är för att minska skammen och motverka myter.

WaterAid jobbar också med att öka tillgången till rent vatten och toaletter vilket är extra viktigt för en bra menshygien. För att flickor ska kunna sköta sin hygien på ett privat och säkert sätt bygger vi separata skoltoaletter för flickor som är anpassade för att de ska kunna byta mensskydd och tvätta sig. På skolor har vi startat flera hygienklubbar för flickor där de får lära sig om hälsa och vikten av bra menshygien, och får möjlighet att i en trygg miljö diskutera problem som de stöter på i samhället.

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av YouGov i Storbritannien under perioden 5 – 10 maj 2017. Undersökningen genomfördes online. Totalt deltog 4 153 personer i undersökningen. Den är representativ för vuxna över 18 års ålder i Storbritannien.

Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten och sanitet. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare att nationellt och globalt öka insatserna för dessa grundläggande behov.

WaterAid finns i 37 länder och sedan starten 1981 har 25 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 24 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids direkta arbete. Besök www.wateraid.se för mer information.

Följ WaterAid på Facebook

Följ WaterAid på Twitter

Följ WaterAid på Instagram

 • Varje år dör 315 000 barn av diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och bristande sanitet. Det innebär nästan 900 barn varje dag.
 • 663 miljoner människor saknar rent vatten.
 • Nästan 2,4 miljarder människor saknar grundläggande sanitet.
 • Varje krona som investeras i vatten och sanitet ger i genomsnitt fyra kronor tillbaka i ökad produktivitet och förbättrad folkhälsa.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön