2023-06-05 05:55Pressmeddelande

Michael Arthursson blir ny styrelseordförande för WaterAid Sverige

Michael Arthursson står framför en mörkgrå vägg i sten.Den 12 juni tillträder Michael Arthursson som styrelseordförande för WaterAid Sverige. Bild: WaterAid/ Anna Schön.

Under tolv år var han partisekreterare för Centerpartiet. Nu har Michael Arthursson utsetts till ny ordförande för WaterAid Sverige – en organisation som arbetar för allas rätt till rent vatten och toaletter.

Michael Arthursson har lång erfarenhet från flera olika sektorer. Mellan 2011 och 2023 var han Centerpartiets partisekreterare och har dessförinnan drivit företag med fokus på utveckling och sociala frågor. Michael har varit verksam inom Stockholms stad och Stockholms läns landsting, samt haft styrelseuppdrag för bland annat Danderyds sjukhus, Randello Invest, Svenska Kommunförbundet och Statens Ungdomsråd. Idag arbetar han som oberoende strategisk rådgivare.

Michael har ett starkt intresse för klimatfrågor och mänskliga rättigheter. Han har tidigare varit verksam inom Röda Korset och andra organisationer inom den ideella sektorn. Han var med och grundade tankesmedjan Fores, där han satt som styrelseordförande till 2010.

– Jag har under hela mitt vuxna liv arbetat för att göra samhället och livet bättre för människor som lever i utsatthet och vill bidra med det jag kan för att stärka WaterAids ovärderliga arbete. Att ha tillgång till rent vatten, god hygien och toaletter är helt avgörande för att kunna leva ett bra liv, säger Michael Arthursson, tillträdande styrelseordförande för WaterAid Sverige.

Den senaste månaden har Michael introducerats till WaterAids arbete och kommer att delta vid sitt första styrelsemöte den 12 juni 2023. Denna vecka befinner han sig i London för att träffa WaterAids internationella styrelse, som består av representanter från de sju medlemsländerna i federationen.

Michael Arthursson tar över efter Tobias Krantz som suttit som ordförande sedan 2017.

–  Det har varit en stor förmån att få vara ordförande för WaterAid Sverige. Det är en organisation som tack vare sina medarbetare, givare och samarbetspartners åstadkommer resultat för människor i världens fattigaste samhällen varje dag. Nu känns det mycket bra att få lämna över till Michael. WaterAids roll har aldrig varit viktigare, säger Tobias Krantz.

–  Michael besitter bred kompetens från näringslivet, ideella sektorn och inte minst politiken. Det är något som är mycket värdefullt för vår organisation, och jag ser fram emot att arbeta tillsammans med honom. Samtidigt vill jag passa på att tacka Tobias, som har gjort ett enastående arbete som WaterAids styrelseordförande de senaste sex åren. Under hans ledarskap har organisationen vuxit, stärkt sitt påverkansarbete och blivit allt synligare i debatten, säger Anna Nilsdotter, generalsekreterare för WaterAid.

– Jag är övertygad om att vi, alla människor, har ett gemensamt ansvar för vår planet och för varandra, oavsett var vi bor. Jag tror att alla kan göra gott om de bara får möjligheten – för oss själva, för andra och i ett större sammanhang, säger Michael Arthursson.

Om WaterAid

WaterAid bildades i Storbritannien 1981, och federationen består idag av sju medlemsländer: Australien, Indien, Japan, Kanada, USA, Storbritannien och Sverige. Organisationen arbetar i 33 länder och är globalt sett världens största organisation som uteslutande arbetar för att långsiktigt öka tillgången till rent vatten, toaletter och hygien för människor som lever i fattigdom och utanförskap. WaterAid Sverige bildades 2009 och är en del av den globala federationen WaterAid.

För att uppnå långsiktig förändring arbetar WaterAid i nära samarbete med lokala partners. Förra året samarbetade organisationen med 247 partners, inklusive 103 myndigheter och 94 ideella organisationer på lokal och global nivå. Sedan 1981 har över 28,5 miljoner människor fått tillgång till rent vatten, 29 miljoner har fått tillgång till toaletter och över 27,8 miljoner har fått tillgång till hygien genom WaterAid.

Mer statistik och fakta om vattenkrisen samt information om WaterAids resultat finns här.

Kontakt

För mer information, kontakta Mathilda Piehl, kommunikationschef på WaterAid: 08-677 30 50 / mathilda.piehl@wateraid.se.Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom förbättrad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare att nationellt och globalt öka insatserna för att fler människor ska få hållbar tillgång till rent vatten, toaletter och hygien. WaterAid finns i 33 länder och sedan starten 1981 har över 28,5 miljoner människor fått tillgång till rent vatten, 29 miljoner fått tillgång till toaletter och över 27,8 miljoner tillgång till hygien som ett resultat av WaterAids direkta arbete. Besök www.wateraid.se för mer information.


Kontaktpersoner

Mathilda Piehl
Kommunikationschef
Mathilda Piehl