2023-11-14 08:08Pressmeddelande

Ny forskning visar hur extrema väderväxlingar ödelägger miljontals liv

Satellitbilder som, överst, visar torka vid Indus-floden i Pakistan år 2018. Nedan ses översvämning vid samma plats år 2022.Satellitbilder som, överst, visar torka vid Indus-floden i Pakistan år 2018. Nedan ses översvämning vid samma plats år 2022.

Ny forskning från WaterAid visar att miljontals människor runt om i världen lever i livsfara på grund av extrema klimatväxlingar, ett fenomen som kallas klimat-whiplash. Satellitbilder visar hur fattiga samhällen i exempelvis Pakistan och Etiopien utsätts för både extrem torka och översvämningar. Fenomenet går även att se på närmare håll i norra Italien. WaterAid menar att detta är ett tydligt exempel på varför världens ledare måste prioritera rent vatten och sanitet i arbetet med klimatanpassning, och hoppas att frågan kommer att tas upp under COP28.

WaterAid har tillsammans med forskare vid universiteten i Cardiff och Bristol gjort en ny analys som visar att områden som tidigare upplevde frekvent torka nu är mer benägna att översvämmas, medan andra regioner som historiskt sett varit översvämningsbenägna nu drabbas av torka. Forskningen understödjs av banbrytande satellitbilder som tydligt visar förändringarna. Forskarna har undersökt omfattningen av och antalet översvämningar och torkperioder under de senaste 41 åren i sex länder där WaterAid arbetar: Pakistan, Etiopien, Uganda, Burkina Faso, Ghana och Moçambique. Man har även studerat förhållanden i Italien för att vissa att fenomenet även drabbar Europa.

Klimat-whiplash har förödande effekt i många samhällen. Under de senaste två decennierna har områden i Pakistan, Burkina Faso och norra Ghana – som normalt förknippas med varmare, torrare förhållanden – upplevt det omvända och i stället drabbats av flera översvämningar. Däremot drabbas södra Etiopien, som åren 1980–2000 upplevde perioder av översvämningar, nu av torka.

I Somalia drabbades nyligen Shabelle-floden, en viktig vattenkälla i landet, av extrem torka. Det följdes av en stor översvämning i april i år. Även norra Italien upplever det här fenomenet. Där har antalet intensiva torrperioder mer än fördubblats sedan år 2000. Samtidigt präglas området också av risker för extrema översvämningar, i maj i år översvämmades Lombardiet.

Det som är gemensamt för flera länder som drabbas av det här är att de ofta är dåligt rustade för att hantera situationen. WaterAid varnar för det kan bli värre om inte världens ledare agerar för ökad kapacitet och resurser till klimatanpassning vid COP28. Risken är att människor i de värst drabbade områdena fastnar i fattigdom, flykt, sjukdom och potentiellt finns även risk för konflikter eftersom följderna av exempelvis dålig vattenresurshantering och styrning som bidrar till vatten- och livsmedelsbrist, förvärras av det extremt föränderliga klimatet.

Anna Nilsdotter, generalsekreterare för WaterAid Sverige, säger:

”Det är oroväckande att se områden drabbas av det oförutsägbara extremklimatet, från torrlagda jordbruksmarker till översvämningshärjade samhällen. Vi på WaterAid anser att världens ledare måste agera kraftfullt för att se till att de regioner och människor som drabbas allra hårdast av klimatförändringarnas effekter får det stöd som krävs. En stor del av lösningen är att investera mer i rent vatten och sanitet som klimatanpassningsåtgärd." 

För samhällen som befinner sig vid frontlinjen av dessa extrema klimatväxlingar är konsekvenserna förödande – grödor dör och matförsörjning drabbas, ömtålig infrastruktur för vattenförsörjning skadas, översvämmade avloppssystem gör att risken för exempelvis kolera ökar, tillgången till vatten hotas och människor drabbas av sjukdomar och dödsfall.

År 2022 ödelades byn Bachal Bheel i Badin-regionen i sydöstra Pakistan av de katastrofala översvämningar som drabbade en tredjedel av landet. Soni Bheel bor i byn och hon minns en barndom när det lokala jordbruket blomstrade och det fanns balans  mellan det varma klimatet och vattenförsörjningen. Nu säger Soni, 83 år gammal, att situationen är väldigt annorlunda:

"Vår by spolades bort i översvämningen, men det lärde oss en viktig läxa: vi måste bygga våra hus på högre mark för att skydda dem från framtida översvämningar.”

I regionen Mbale i östra Uganda råder numera betydligt blötare förhållanden än det var där tidigare. Området har drabbats av flera översvämningar de senaste åren. Där har lokalbefolkningen försökt åtgärda problemen genom att plantera häckar runt sina grödor för att förhindra jorderosion och flytta latriner långt bort från potentiella översvämningszoner. För den pensionerade grundskolläraren Okecho Opondo, 70, orsakar väderförändringen enorma problem:

"Vi är totalt förvirrade. Månaderna som brukade vara regniga är nu torra. När regnet kommer kan de vara korta men ändå kraftiga, vilket leder till översvämningar. Vid andra tillfällen är regnperioderna för långa, vilket leder till förstörelse av infrastruktur och missväxt. Och sedan kan de torra perioderna vara mycket långa, vilket ytterligare leder till missväxt och hunger.”

Professor Michael Singer vid Cardiff University är verksam vid institutet för vattenforskning. Han varnar för att dessa klimatfenomen inte bara är begränsade till länderna i studien:

"Det mest dramatiska var att vi såg att många platser genomgår stora förändringar i det rådande klimatet. Närmare bestämt har många av våra studieplatser upplevt en riskväxling från att drabbas av torka till att bli översvämningsbenägna eller vice versa.”

Katerina Michaelides, professor i hydrologi vid universitet i Bristol, tillägger:

"Vi har förstått att klimatförändringar inte kommer att leda till en monolitisk förändring av klimatrisker, trots globalt ökande temperaturer. I stället kommer riskprofilen för alla regioner sannolikt att förändras på oförutsägbara sätt.”

WaterAid menar att världens ledare inte gör tillräckligt för att bemöta den klimatkris vi redan ser effekter av. Bland annat vill organisationen se ökade investeringar i vatten och sanitet i låg- och medelinkomstländer. Det är investeringar som räddar liv både i direkt mening, och på lång sikt, bland annat genom minskad fattigdom, ökad jämställdhet och att samhällen står bättre rustade att hantera framtida klimatkatastrofer.

"90 procent av alla klimatrelaterade katastrofer har med vatten att göra. För att satsa på klimatanpassning måste man satsa på säker vattentillgång. Vi uppmanar världens ledare att säkerställa att satsningar på rent vatten och sanitet finns med på agendan under COP28", säger Anna Nilsdotter, generalsekreterare för WaterAid Sverige.

Läs mer om rapporten här: http://wateraid.org/climate-whiplash

För frågor vänligen kontakta:

Mat­tias Dellert, pressekreter­are Wa­t­erAid

mat­tias.dellert@wa­t­eraid.se +46-(0)73-588 97 52Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för att alla människor överallt ska ha tillgång till rent vatten, toaletter och hygienmöjligheter. Vi har verksamhet i 30 länder och arbetar i några av världens fattigaste samhällen. WaterAid finns på plats med egen personal och samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar som leder till att fler får tillgång till rent vatten och toaletter. Vi sätter frågan på agendan och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att satsa mer på dessa grundläggande rättigheter. Sedan WaterAid grundades 1981 har vi nått 28,5 miljoner människor med tillgång till rent vatten, 29 miljoner med tillgång till toaletter och 27,8 miljoner med möjlighet till bättre hygien. Sedan 2009 finns WaterAid i Sverige, och här arbetar vi framför allt med insamling, påverkansarbete och opinionsbildning.


Kontaktpersoner

Mattias Dellert
Pressekreterare
Mattias Dellert