2015-11-18 10:33Pressmeddelande

Ny rapport inför Världstoalettdagen: Här är det svårast att hitta en toalett

null

Den 19 november är det Internationella Världstoalettdagen, en dag för att uppmärksamma hur viktigt det faktiskt är med toaletter. För hur jobbigt är det inte att bajsa i en buske helt exponerad för sina grannar, hur ska en flicka som har mens klara skolan om det inte finns en toalett som hon kan använda, och hur går det att skydda sitt barn mot sjukdomar om hela lokalmiljön är full med avföring? Det här är frågor som nästan ingen i Sverige behöver reflektera över, men för en tredjedel av världens befolkning är livet utan toalett ett dagligt problem.

Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare på WaterAid Sverige, förklarar varför det behövs en Världstoalettdag:

– Många kanske skrattar när de hör talas om Världstoalettdagen, men toaletter är inget skämt. Det är något vi alla använder varje dag, nästan utan att tänka på det. Framförallt tänker vi inte på hur våra liv skulle se ut utan toaletter. Var tredje person i världen saknar tillgång till en toalett. Toaletter är helt enkelt livsviktiga för ett hälsosamt och värdigt liv och för samhällens utveckling. Trots det tycker många att det där med toaletter är jobbigt att prata om. Därför behövs en Internationell Världstoalettdag, för att få alla att inse hur centralt toaletter är för hälsa, överlevnad, utbildning ja för all utveckling.

Ny rapport om toalettsituationen i världen

Inför världtoalettdagen släpper WaterAid rapporten “It’s No Joke -­ State of the World’s Toilets” (www.wateraid.org/worldstoilets). Rapporten avslöjar de länder i världen där det är svårast att hitta en toalett, var flest människor väntar på att använda en toalett, och vilka utvecklade länder som fortfarande inte har uppnått en hållbar sanitär standard. Rapporten visar att sämst tillgång till toalett har invånarna i världens yngsta land, det krigsdrabbade Sydsudan. De följs av andra fattiga afrikanska länder såsom Niger, Togo och Madagaskar.

Rapporten lyfter också konsekvenserna av brist på toaletter, speciellt i relation till nutrition och undernäring, vilket är FN:s tema för årets världstoalettdag. Idag lever mer än 2,3 miljarder människor utan tillgång till toalett, och ungefär en miljard uträttar sina behov utomhus. Tillgång till toaletter är avgörande för att förbättra människors hälsa och minska undernäringen i världen. Utan toaletter sprids sjukdomar snabbt, och 314 000 barn dör varje år av diarrésjukdomar som kunde ha undvikits med rent vatten, toaletter och förbättrad hygien.

Toaletter måste prioriteras

Tillgång till toaletter är avgörande för människors hälsa, barns utbildning, kvinnors rättigheter och länders ekonomi. Därför uppmanar WaterAid på Internationella Världstoalettdagen till följande:

- Nationella och internationella beslutsfattare måste finansiera och prioritera satsningar för att nå FN:s mål för en global hållbar utveckling. Mål 6, vatten, sanitet och hygien för alla människor överallt, är grundläggande för att utrota hunger och uppnå förbättrad hälsa, utbildning och jämställdhet.

- Toalettsituationen i världen måste förbättras genom politiska prioriteringar och långsiktiga satsningar på vatten, sanitet och hygien, både av nationella regeringar och av biståndsgivare som Sverige. Sverige har utlovat satsningar för att 60 miljoner människor ska få förbättrad tillgång till sanitet, och det löftet måste finansieras för att kunna uppfyllas.

- Nationella regeringar måste försäkra att skolor, hälsokliniker, sjukhus och förlossningsavdelningar har toaletter, rent vatten och hygieniska möjligheter och praxis . Sådana faciliteter är avgörande för att minska barnadödlighet, mödradödlighet och undernäring, samt öka elevers närvaro i skolan och flickors möjlighet att utbilda sig.

Användbar toalettinformation

- Mer än 2,3 miljarder människor har inte tillgång till en trygg och privat toalett. Det innebär var tredje person på jorden.

- Ett gram avföring innehåller nästan en miljon bakterier och 10 miljoner virus. När avföring inte hanteras sanitärt riskerar därför sjukdomar att spridas via händer, vatten och mat.

- Diarré orsakat av smutsigt vatten, dålig sanitet och bristande hygien är en av de vanligaste dödsorsakerna för barn under fem år. Majoriteten av de dödsfallen (58 procent) hade kunnat undvikas med förbättrad tillgång till rent vatten, toaletter och hygien. Det innebär att mer än 314 000 barns liv hade kunnat räddas varje år.

- I Indien saknar 774 miljoner människor en toalett i hemmet. Om alla indier utan toalett ställde sig i samma toalettkö skulle den sträcka sig längre än till månen. I Indien uträttar också en halv miljard människor sina behov utomhus. I genomsnitt bajsar 173 indier utomhus på varje kvadratkilometer. Allt bajs som ligger i det fria skapar en sanitär och hygienisk katastrof på många håll i landet.

10 värsta toalettländerna i världen

PlatsLandProcent av befolkningen utan toalett
1Sydsudan93.3
2Niger89.1
3Togo88.4
4Madagaskar88.0
5Tchad87.9
6Sierra Leone86.7
7Ghana85.1
8Kongo85.0
9Tanzania84.5
10Eritrea84.3

Källor till all information finns i rapporten “It’s No Joke -­ State of the World’s Toilets” (www.wateraid.org/worldstoilets)

Om WaterAid

WaterAid är en internationell oberoende organisation, som arbetar i 37 runt om i världen. WaterAid förändrar varje år miljontals liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar. WaterAid påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov.

Sedan starten 1981 har 23 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 21 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök wateraid.se


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön