2016-08-26 12:45Pressmeddelande

Ny rapport: Insatser för rent vatten och toaletter avgörande för att bekämpa undernäring

null

En ny rapport från WaterAid visar att hälften av all undernäring i världen kan kopplas till diarrésjukdomar och infektioner orsakade av smutsigt vatten och brist på toaletter. Rapporten beskriver undernäring hos barn som extra allvarligt eftersom det påverkar barns fysiska och mentala utveckling, och därför deras framtida möjligheter till utbildning, arbete och inkomst. Därför måste förbättrad tillgång till rent vatten och toaletter anses vara helt avgörande för att bekämpa undernäring, utrota den extrema fattigdomen och tillgodose barns rättigheter, vilket är ett av WaterAids huvudbudskap inför Världsvattenveckan som inleds i Stockholm på måndag (29/8).

Ladda ner rapporten ”Caught Short” här

Ladda ner kompletterande fotogalleri här

– Egentligen är det väldigt enkelt. Förorenat vatten, brist på toaletter och smutsiga händer leder till allvarliga diarrésjukdomar. Allvarliga diarrésjukdomar leder till undernäring, och undernäring leder till hämmad fysiskt och mental utveckling, framförallt hos små barn. Att bara satsa på mer och bättre mat för att utrota undernäringen är därför inte en hållbar lösning eftersom människor som lider av diarrésjukdomar ändå inte kan ta upp näringen. Rent vatten, rena toaletter och rena händer är alltså avgörande i arbetet med att utrota den globala undernäringen, och därför måste det också prioriteras högre, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare för WaterAid Sverige.

Idag lider 159 miljoner barn under fem år av så kallad stunting (hämmad fysisk och mental utveckling), orsakat av undernäring, och enligt den nya rapporten ”Caught Short” av WaterAid kan hälften av all undernäring i världen kopplas till diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och brist på toaletter. Rapporten visar att situationen är värst i Indien där ofattbara 48 miljoner barn lider av stunting, vilket innebär två av fem barn. Indien är också det land i världen där flest människor saknar toalett (774 miljoner människor).

Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare för WaterAid Sverige, kommenterar:

– Nästan alltid när undernäring diskuteras beskrivs problemet som brist på mat, eller brist på näringsrik mat, vilket inte är hela sanningen. För att utrota undernäringen är såklart universell tillgång till näringsrik mat avgörande, men lika viktigt är faktiskt att fler människor, och framförallt barn, får tillgång till rent vatten, toaletter och bra hygien.

– För att kunna bryta cirkeln av fattigdom, undernäring och sjukdom måste mer satsas på rent vatten, toaletter och hygien. Barn som i unga år lider av undernäring utvecklas sämre fysiskt men också socialt och mentalt. Det betyder att de kommer behöva leva med konsekvenserna resten av livet eftersom det blir svårare för dem att klara skolan, skaffa ett jobb och få en stadig inkomst. Det är oacceptabelt att barns framtid ska förstöras av brist på något så grundläggande som rent vatten och toaletter.

Vad är stunting (hämmad fysisk och mental utveckling)

Stunting är ett livslångt tillstånd som orsakas av undernäring under barns första två år i livet. Efter den tiden är tillståndet i princip oåterkalleligt. Stunting innebär att barn hämmas i sin fysiska, mentala och sociala utveckling. Rapporten ”Caught Short” uppmärksammar att undernäring inte bara orsakas av brist på mat utan att brist på rent vatten, toaletter och hygien också är avgörande eftersom kronisk eller återkommande diarré är direkt kopplat till undernäring.

Om diarrésjukdomar

Diarrésjukdomar dödar varje år uppskattningsvis 315 000 barn, vilket innebär att det är den näst vanligaste dödsorsaken för barn under fem års ålder. Huvudorsaken till att människor drabbas av diarrésjukdomar är brist på rent vatten, toaletter och bra hygien. Idag saknar mer än 650 miljoner människor tillgång till rent vatten, och mer än 2,3 miljarder saknar toalett.

Världsvattenveckan (World Water Week) i Stockholm

Nästa vecka kommer världens beslutsfattare och experter till Stockholm för att diskutera globala vattenfrågor under den årliga konferensen Världsvattenveckan. Just vatten och sanitetsfrågan är central i arbetet med FN:s globala mål för hållbar utveckling, och en förutsättning för hälsa, utbildning, jämnställdhet och för att utrota extrem fattigdom.

Fakta och statistik från rapporten Caught Short

- Globalt lider 159 miljoner barn under fem år av stunting, vilket innebär vart fjärde barn i åldersgruppen.

- 50 procent av undernäringen i världen beror på infektioner, som kronisk diarré, orsakat av brist på rent vatten, toaletter och möjlighet till hygien.

- Fem eller fler fall av diarré före två års ålder riskerar att leda till stunting.

Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en bättre värld där alla människor har tillgång till rent vatten och sanitet. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov.

WaterAid har verksamhet i 37 länder och sedan starten 1981 har 23 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 21 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök wateraid.se

Följ WaterAid på Facebook

Följ WaterAid på Twitter

Följ WaterAid på Instagram

  • Varje år dör 315 000 barn av diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och bristande sanitet. Det innebär nästan 900 barn varje dag.
  • Över 650 miljoner människor saknar rent vatten.
  • Över 2,3 miljarder människor saknar grundläggande sanitet.
  • Varje krona som investeras i vatten och sanitet ger i genomsnitt fyra kronor tillbaka i ökad produktivitet och förbättrad folkhälsa.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön