2020-03-24 10:56Pressmeddelande

Ny undersökning: 82% av svenskarna tvättar händerna oftare idag än innan coronaviruset – ökningen större bland yngre än bland äldre

null

En ny undersökning som YouGov genomfört på uppdrag av organisationen WaterAid visar att 82 procent av svenskarna tvättar händerna oftare idag än innan utbrottet av coronaviruset. Störst har ökning varit i den yngsta åldersgruppen (87 procent), medan minst ökning har skett i åldersgruppen 60+ (79 procent).

WaterAids undersökning visar också att ökningen är störst i huvudstadsregionen (85 procent) och minst på landsbygden (76 procent).

– Det är glädjande att så många svarar att de tvättar händerna oftare idag än innan utbrottet av coronaviruset. Det visar att budskapet om vikten av rena händer för att minska smittspridningen verkligen har nått fram, säger WaterAid Sveriges generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen.

Att tvätta händerna med tvål och rent vatten är det första och mest effektiva skyddet mot smittspridning, men i många av världens fattigaste länder, där coronaviruset nu har börjat spridas, saknar stora delar av befolkningarna tillgång till tvål och rent vatten.

– Det är det extremt oroande att fler och fler fall av coronaviruset nu rapporteras i några av världens fattigaste och mest tätbefolkade samhällen där stora delar av befolkningarna inte har rent vatten och tvål, och där sjukvårdssystemen är svaga och illa förberedda, säger WaterAid Sveriges generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen.

WaterAid genomför akuta hygieninsatser

Akuta insatser för att öka medvetenheten om handhygien samt tillgång till rent vatten och tvål krävs nu i många länder för att coronaviruset inte ska leda till total katastrof. WaterAid startar, utökar och genomför därför hygieninsatser i alla länder där organisationen verkar för att bekämpa spridningen av coronaviruset både nationellt i länderna och globalt.

WaterAid är en av de ledande internationella organisationerna i världen som arbetar med vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste länder. Organisationen har i decennier arbetat med hygienfrämjande insatser och kampanjer. Under förra året nådde WaterAid 1,5 miljoner människor med rent vatten, tvål och hygienbudskap.

I ett första skede genomför WaterAid massiva insatser i Pakistan, Indien, Bangladesh, Kambodja, Etiopien, Burkina Faso och Nigeria på grund av deras befolkningsstorlek och sårbarhet för smittsamma sjukdomsutbrott. I dessa länder har WaterAid även redan hygienprogram som kan utökas och modifieras specifikt för coronaviruset.

WaterAid söker nu finansiering från privatpersoner, företag, stiftelser och andra aktörer för att kunna genomföra dessa akuta insatser. Kontakta WaterAid om du har möjlighet att stötta organisationens insatser för att bekämpa coronaviruset i världens fattigaste länder.

Läs mer: www.wateraid.se

Fakta och statistik om hygien

 • 40 procent av världens befolkning, 3 miljarder människor, saknar möjlighet att i hemmet tvätta händerna med tvål och vatten.
 • 75 procent av befolkningen i Afrika söder om Sahara saknar möjlighet att i hemmet tvätta händerna med tvål och vatten.
 • 72 procent av befolkningen i världens låginkomstländer saknar möjlighet att i hemmet tvätta händerna med tvål och vatten.
 • Var sjätte sjukvårdsanläggning i världen, 16 procent, saknar möjlighet för sjukvårdspersonal och patienter att tvätta sig med tvål och vatten.
 • 45 procent av sjukvårdsanläggningarna i världens låginkomstländer saknar tillgång till rent vatten.
 • Bara 53 procent av alla skolor i världen har faciliteter för handtvätt med tvål och vatten. Det betyder att ungefär 900 miljoner elever inte kan tvätta händerna i skolan. I Afrika söder om Sahara har bara 21 procent av skolorna faciliteter för handtvätt med tvål och vatten.

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 18 - 20 mars 2020 har sammanlagt 1011 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18+ år i Sverige.

Utdrag ur undersökningen:

 • Frågan som ställdes var: ”Tvättar du händerna oftare nu/idag än innan utbrottet av coronaviruset?”
 • 82 procent svarade ja och 18 procent svarade nej.
 • I åldern 18-29 år svarade 87 procent ja. I åldern 65+ svarade 79 procent ja.
 • I huvudstadsområdet svarade 85 procent ja. I landsbygdsområden svarade 76 procent ja. 

Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare att nationellt och globalt öka insatserna för dessa grundläggande behov.

WaterAid finns i 34 länder och sedan starten 1981 har över 28 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och över 28 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids direkta arbete. Besök www.wateraid.se för mer information.

Följ WaterAid på Facebook

Följ WaterAid på Twitter

Följ WaterAid på Instagram

 • Varje år dör ungefär 310 000 barn av diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och bristande sanitet. Det innebär runt 800 barn varje dag.
 • 785 miljoner människor saknar rent vatten.
 • 2 miljarder människor saknar grundläggande sanitet.
 • Varje krona som investeras i vatten och sanitet ger i genomsnitt fyra kronor tillbaka i ökad produktivitet och förbättrad folkhälsa.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön