2016-05-24 07:05Pressmeddelande

Ny undersökning visar: Kvinnors största rädsla vid mens är blodfläckar på kläderna

null

En ny undersökning som WaterAid har genomfört visar hur oerhört stor påverkan mens faktiskt har på kvinnors liv, och att mens i väldigt hög utsträckning fortfarande är förknippat med skam och stigma. Enligt undersökningen begränsar mens kvinnors liv på många olika sätt, och den värsta rädslan av allt är blodfläckar på kläderna.

Undersökningen som genomfördes i Storbritannien visar att 75 procent av kvinnorna oroar sig för pinsamma situationer när de har mens, och två av tre kvinnor anpassar sina liv för att undvika jobbiga situationer. Exempelvis säger 56 procent att de undviker att bada eller simma när de har mens. Bara 6 procent uppger att de inte alls oroar sig för pinsamma situationer när de har mens, och 89 procent anser att män har fördelar i samhället eftersom de slipper hantera jobbiga menssituationer.

Enligt undersökningen är kvinnors största rädsla vid mens att blod ska läcka och synas på kläderna. Hela 76 procent oroar sig för fläckar. Mer än varannan kvinna, 55 procent, bekymrar sig över att de ska lukta när de har mens, och 42 procent menar att det jobbigaste är oron över att inte hitta en toalett när de har mens vid resor. 29 procent oroar sig också för att nysa när de har mens, eftersom det riskerar att leda till läckage.

Enligt undersökningen påverkar mens också kvinnor i arbetslivet. 42 procent uppger att de tvingas gömma mensskydden när de är på väg till toaletten på jobbet, medan 15 procent måste sjukskriva sig på grund av mensvärk. 37 procent tycker att mens är så pinsamt att de inte skulle våga fråga en vän eller kollega efter mensskydd.

Mindre överraskande är kanske att 25 procent säger att de behöver stora mängder choklad när de har mens.

Baserat på resultaten från undersökningen har WaterAid producerat en lättsam och humoristisk kortfilm som illustrerar 10 jobbiga menssituationer. Här kan du se filmen.

Utdrag ur undersökningen

- 41 procent uppger att den jobbigaste menssituationen är att inte veta när nästa mens kommer.

- 25 procent uppger att den jobbigaste menssituationen är när bindan knarrar när de sitter ner.

- 16 procent uppger att den jobbigaste menssituationen är när tampongsnöret försvinner in.

- 76 procent uppger att deras största rädsla vid mens är att blod ska läcka och synas på kläderna.

- 29 procent uppger att den jobbigaste menssituationen är att nysa, av rädsla för att det ska läcka.

- 15 procent uppger att de tvingas sjukskriva sig på grund av mensvärk.

- 18 procent uppger att den jobbigaste menssituationen är att tvingas be sin partner gå till affären och köpa mensskydd.

- 42 procent uppger att den jobbigaste menssituationen är att inte hitta en toalett när de reser.

- 45 procent uppger att deras största rädsla vid mens är att mensskydden oväntat ska ta slut när de är ute.

- 67 procent uppger att de tvingas anpassa sina liv för att undvika jobbiga menssituationer.

Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare WaterAid Sverige:

– Som undersökningen visar är mens fortfarande ett ämne som anses vara skamligt och pinsamt, och jag tror nästan alla kvinnor har erfarenheter av jobbiga menssituationer. Men tyvärr är situationen faktiskt ännu värre på många platser i världen, där kvinnor tvingas använda smutsiga trasor och löv som mensskydd, och flickor måste sluta skolan när de får mens eftersom det inte finns några skoltoaletter. Faktum är att över en miljard kvinnor inte har tillgång till någon toalett när de har mens. Det är en oacceptabel situation som WaterAid jobbar hårt för att förändra, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

Om undersökningen

WaterAid genomförde undersökningen i Storbritannien under maj månad 2016 tillsammans med Morar Consulting. Totalt deltog 1041 kvinnor. En liknande undersökning genomfördes separat i USA, resultatet därifrån kan fås på begäran.

Fakta om mens

-Över en miljard kvinnor i världen har inte tillgång till någon toalett när de har mens. Det leder till att de har svårt att byta mensskydd och tvätta sig på ett hygieniskt sätt.

- 88 procent av alla kvinnor i världen använder inte kommersiella mensskydd som bindor eller tamponger. Istället används tyg, trasor, löv, gräs eller aska. Att använda ohygieniska mensskydd är inte bara opraktiskt och obekvämt, det ökar också risken för infektioner och sjukdomar.

- I låginkomstländer saknar över hälften av alla skolor toaletter. Det betyder att flickor inte kan tvätta sig eller byta mensskydd i skolan. Istället stannar de hemma och missar viktiga skoldagar varje månad.

- Brist på toaletter och rent vatten på arbetsplatser, dålig kunskap om menshygien och brist på tillgång till bra mensskydd gör att många kvinnor inte kan arbeta när de har mens. Det påverkar deras inkomst, företags effektivitet och hela länders ekonomi.

- Mens är så tabu att prata om att många flickor inte förstår vad som händer när de får sin första mens. De vet inte heller hur de ska hantera sin hygien eller vilka mensskydd som är bäst att använda. Studier visar att i delar av Indien hade 70 procent av flickorna ingen aning vad som hände med dem när de fick sin första mens, och i Iran trodde 50 procent att de var allvarligt sjuka.

- Mens är ofta omgärdat av myter som begränsar kvinnors liv. I delar av Nepal får flickor och kvinnor vid mens inte sova i sitt eget hus utan måste övernatta i hyddor i skogen. I delar av Indien får kvinnor när de har mens inte ta i mat eller tvätta håret. Och på många platser får kvinnor vid mens inte röra sig fritt i samhället eller besöka heliga platser.

Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en bättre värld där alla människor har tillgång till rent vatten och sanitet. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov.

WaterAid har verksamhet i 37 länder och sedan starten 1981 har 23 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 21 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök wateraid.se

Följ WaterAid på Facebook

Följ WaterAid på Twitter

Följ WaterAid på Instagram


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön