2017-08-17 12:48Pressmeddelande

Översvämningarna i Nepal: Akuta satsningar på vatten, sanitet och hygien krävs för att undvika katastrof, varnar WaterAid

null

Översvämningarna i Nepal, som hittills har krävt minst 123 dödsoffer, riskerar att förvandlas till en hälsokatastrof om inte akuta åtgärder för att nå de drabbade med rent vatten, sanitet och hygien genomförs, varnar organisationen WaterAid som arbetar i landet.

Översvämningarna har allvarligt skadat vattenkällor, toaletter och avloppssystem i flera distrikt i landet, och om inte akuta åtgärder genomförs riskerar vattenburna sjukdomar som kolera att spridas.

För närvarande lever 8 procent av befolkningen i Nepal utan rent vatten, och hela 54 procent saknar ordentliga toaletter.

Tripti Rai, WaterAid Nepals Country Director, kommenterar situationen:

– För att undvika katastrof måste regering och myndigheter försäkra sig om att de drabbade samhällena nås med nödhjälp som vattenreningstabletter och tvål. Utöver det måste tillfälliga toaletter uppföras för att minska risken för sjukdomsspridning, säger Tripti Rai.

– WaterAid Nepal finns på plats i flera av de drabbade samhällena i södra Nepal. I samarbete med myndigheterna har vi hittills delat ut 90 000 vattenreningstabletter, och vi kommer fortsätta erbjuda den hjälp som krävs under denna svåra tid, säger Tripti Rai.

Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten och sanitet. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare att nationellt och globalt öka insatserna för dessa grundläggande behov.

WaterAid finns i 35 länder och sedan starten 1981 har 26,8 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 26,8 miljoner fått tillgång till ordentlig sanitet som ett resultat av WaterAids direkta arbete. Besök www.wateraid.se för mer information.

Följ WaterAid på Facebook

Följ WaterAid på Twitter

Följ WaterAid på Instagram


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön