2018-09-12 07:16Pressmeddelande

Parul Sharma – en av hållbarhetssveriges mäktigaste – går in i WaterAids styrelse

null

Parul Sharma, människorättsjurist och utsedd till en av de mäktigaste i hållbarhetssverige, går in i WaterAid Sveriges styrelse. Samtidigt meddelar WaterAid att de söker fler ledamöter till sin styrelse.

Parul Sharma, tidigare ordförande för regeringens Agenda 2030-delegation, och utsedd till näringslivets mäktigaste kvinna 2017 inom kategorin samhällsförändrare, går in i WaterAids styrelse från och med 15 september. Parul kommer stärka styrelsens redan breda kompetens genom sin expertis inom mänskliga rättigheter, hållbart företagande och de globala hållbarhetsmålen.

Parul Sharma kommenterar sitt nya uppdrag:

– Jag ser väldigt mycket fram emot att få bli del av WaterAid Sverige. Under många år har jag hämtat inspiration ur deras globala arbete, speciellt under mitt arbete med globala leverantörskedjor för att öka tillgång till rent vatten, toaletter och hygien för arbetstagare och lokalsamhällen ute i världen. Kvinnors situation är ju speciellt utsatt just i vatten- och sanitetfrågan och detta märks ofta i svenska leverantörskedjor. WaterAid arbetar mer och mer med att stötta och uppmuntra företag med att förstå sin påverkan genom att ta fram strategier för vattenrelaterade risker och möjligheter i verksamheten, något som jag ser fram emot att stötta som styrelseledamot, säger Parul Sharma.

WaterAid söker nya ledamöter

Samtidigt meddelar WaterAid att de söker nya ledamöter till styrelsen. WaterAid söker särskilt personer med erfarenhet från:

  • Näringslivet
  • Internationellt utvecklingssamarbete
  • PR, marknadsföring, reklam
  • Finansiell styrning och juridik

Mer information om ansökan till WaterAids styrelse finns här

WaterAids ordförande Tobias Krantz kommenterar:

– Vi har under flera år haft kontakt med Parul och tillsammans med henne lyft hållbarhetsfrågan genom seminarier och debattartiklar. Vi är därför såklart mycket glada över att Parul med sin expertis nu blir en del av WaterAid även officiellt. Vi hoppas också att fler är intresserade av att bli en del av WaterAids styrelse och ansöker genom vår öppna process, säger Tobias Krantz.

Om Parul Sharma

Parul Sharma är människorättsjurist och har genom olika uppdrag länge arbetat för mänskliga rättigheter och hållbarhet inom näringslivet. Bland annat har Parul varit ordförande för regeringens Agenda 2030-delegation. 2017 utsågs Parul till näringslivets mäktigaste kvinna inom kategorin samhällsförändrare av Veckans Affärer, och numera arbetar hon som VD för the Academy for Human Rights in Business. 

Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten och sanitet. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare att nationellt och globalt öka insatserna för dessa grundläggande behov.

WaterAid finns i 34 länder och sedan starten 1981 har 26,8 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 26,8 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids direkta arbete. Besök www.wateraid.se för mer information.

Följ WaterAid på Facebook

Följ WaterAid på Twitter

Följ WaterAid på Instagram

  • Varje år dör 290 000 barn av diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och bristande sanitet. Det innebär runt 800 barn varje dag.
  • 844 miljoner människor saknar rent vatten.
  • Nästan 2,3 miljarder människor saknar grundläggande sanitet.
  • Varje krona som investeras i vatten och sanitet ger i genomsnitt fyra kronor tillbaka i ökad produktivitet och förbättrad folkhälsa.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön