2012-10-17 11:42Pressmeddelande

Peter Örn ny styrelseordförande i WaterAid

null

Peter Örn efterträder Jan Eliasson som styrelseordförande för WaterAid i Sverige. Generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen ser fram emot det nya samarbetet.

- Eftersom Peter varit styrelseledamot så känner han verksamheten och våra frågor väl, säger Cecilia. Peters erfarenheter och kunskaper tillsammans med hans engagemang i WaterAid och människors rätt till rent vatten och sanitet är en stor tillgång.

 Peter Örn är konsult, föreläsare och författare. Han är ordförande i Delegationen för hållbara städer samt Samtrafiken AB. Peter Örn var tidigare bland annat chef för Svenska Röda Korset, för Riksteatern och för Sveriges Radio. Peter Örn är också författare till boken Ledare, utkommen på Libris förlag 2010.

- Det är med glädje, spänning och förväntan som jag efterträder Jan Eliasson som ordförande för WaterAid i Sverige. Tillsammans med de övriga i styrelsen och kansliet under ledning av Cecilia Chatterjee-Martinsen satsar jag på att stärka WaterAids arbete med att förse de allra fattigaste med rent vatten och sanitet. Vi vänder oss till Sida, företag och enskilda individer för att få stöd för vårt arbete.

WaterAid är en ledande oberoende organisation som genom konkret bistånd, opinionsbildning och påverkan gör det möjligt för världens fattigaste att få tillgång till rent vatten, sanitet och kunskap i hygien.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön