2021-03-19 09:35Pressmeddelande

Postkodlotteriet bidrar med 11 miljoner kronor till WaterAids arbete

WaterAid Sveriges generalsekreterare Anna Nilsdotter.WaterAid Sveriges generalsekreterare Anna Nilsdotter.

Idag den 19 mars, under den årliga Förmånstagarfesten, meddelade Svenska Postkodlotteriet att de under 2021 bidrar med 11 miljoner kronor till WaterAids arbete. ”Stödet från Svenska Postkodlotteriet är helt avgörande för att vi varje år ska kunna nå så många människor med rent vatten. Tack till Svenska Postkodlotteriet och till alla er som har en lott” säger WaterAids generalsekreterare Anna Nilsdotter.   

Svenska Postkodlotteriet är Sveriges största privata bidragsgivare. Totalt har de delat ut omkring 12 miljarder kronor till ideella organisationer. 2021 bidrar de med över en miljard kronor. 11 miljoner kronor går till WaterAid livsviktiga arbete för att fler människor i världens fattigaste länder ska få rent vatten.

– Stödet från Svenska Postkodlotteriet är helt avgörande för att vi varje år ska kunna nå så många människor med rent vatten. Tack till Svenska Postkodlotteriet och till alla er som har en lott, säger WaterAids generalsekreterare Anna Nilsdotter.

Stödet från Svenska Postkodlotteriet är inte öronmärkt, vilket betyder att WaterAid kan använda det för att satsa där det behövs som allra mest. Basstödet från Svenska Postkodlotteriet är helt avgörande för att WaterAid ska kunna agera snabbt och kraftfullt, menar Anna Nilsdotter.

– Basstödet är enormt viktigt eftersom det gör att vi kan vara flexibla och agera snabbt. Under 2020 användes basstödet exempelvis till att genomföra snabba och viktiga insatser i några av världens fattigaste samhällen för att förbättra möjligheten till hygien. Något som var helt avgörande för att minska spridningen av sjukdomar som covid-19, säger Anna Nilsdotter.  

Postkodlotteriets vd Anders Årbrandt vände sig till de som fick del av överskottet:

– Tillsammans med nära 60 ideella organisationer har vi en bättre värld i sikte. Vi kämpar tillsammans, sida vid sida. Vi, för att generera ett så stort överskott som möjligt till er. Och ni, för att världen ska bli bättre för människa, djur och natur. För det är ni som allra bäst vet hur vi når dit, säger Anders Årbrandt.

Läs Svenska Postkodlotteriet pressmeddelande här: https://www.postkodlotteriet.se/om-oss/pressrum-postkodlotteriet

Om Svenska Postkodlotteriet

Svenska Postkodlotteriet har funnits i Sverige sedan 2005 och är Sveriges största privata bidragsgivare. Nästan en miljon människor i Sverige är med i Postkodlotteriet och betalar för en lott varje månad. Detta genererar ett överskott som går till ideella organisationer. Svenska Postkodlotteriet har 58 förmånstagare. Tack vare alla som är med i Postkodlotteriet kan organisationerna hjälpa fler människor, skydda fler hotade djur, göra fler insatser för klimatet och finansiera fler livsviktiga forskningsprojekt. Sedan starten har Svenska Postkodlotteriet kunnat dela ut omkring 12 miljarder kronor till det svenska civilsamhället.

I år blev det totala lotteriöverskottet över en miljard kronor. Hela summan fördelas mellan de organisationer som är förmånstagare hos Svenska Postkodlotteriet.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom förbättrad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare att nationellt och globalt öka insatserna för att fler människor ska få hållbar tillgång till rent vatten, toaletter och hygien. WaterAid finns i 34 länder och sedan starten 1981 har över 28 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och över 28 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids direkta arbete. Besök www.wateraid.se för mer information.