2018-02-22 10:06Pressmeddelande

PostkodLotteriet stödjer WaterAid med 11 miljoner

null

Svenska PostkodLotteriet kommer under det kommande året stödja WaterAids arbete i några av världen fattigaste samhällen med 11 miljoner kronor, det meddelades under gårdagens Förmånstagarfest. ”Fantastiskt, stödet från PostkodLotteriet kommer få väldigt stor effekt för människor som idag saknar det mest grundläggande – rent vatten och toaletter” säger WaterAids generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen.

Under gårdagens Förmånstagarfest meddelade Svenska PostkodLotteriet att de under det kommande året stödjer WaterAids arbete med 11 miljoner kronor i basstöd. Pengarna kommer gå till WaterAids arbete för att alla människor överallt ska ha tillgång till rent vatten, toaletter och hygien inom en generation.

WaterAids generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen kommenterar:

– Fantastiskt, stödet från PostkodLotteriet kommer få väldigt stor effekt för människor som idag saknar det mest grundläggande – rent vatten och toaletter, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

Robert Hårdh, Välgörenhetschef för Novamedia Sverige som driver Svenska Postkodlotteriet, kommenterar:

– Många länder lider brist på rent vatten. Tack vare våra kunder kan vi fortsätta stötta det arbete som WaterAid gör i exempelvis Bangladesh som innebär att fler människor får tillgång till rent vatten både i städer och på landsbygden, säger Robert Hårdh.”

Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten och sanitet. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare att nationellt och globalt öka insatserna för dessa grundläggande behov.

WaterAid finns i 35 länder och sedan starten 1981 har 26,8 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 26,8 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids direkta arbete. Besök www.wateraid.se för mer information.

Följ WaterAid på Facebook

Följ WaterAid på Twitter

Följ WaterAid på Instagram

  • Varje år dör 290 000 barn av diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och bristande sanitet. Det innebär runt 800 barn varje dag.
  • 844 miljoner människor saknar rent vatten.
  • Nästan 2,3 miljarder människor saknar grundläggande sanitet.
  • Varje krona som investeras i vatten och sanitet ger i genomsnitt fyra kronor tillbaka i ökad produktivitet och förbättrad folkhälsa.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön