2019-03-14 10:33Pressmeddelande

Postkodlotteriet stödjer WaterAid med 19,8 miljoner kronor

null

Igår anordnades Svenska Postkodlotteriets förmånstagarfest, och under kvällen meddelade Postkodlotteriet att de stödjer WaterAid med närmare 20 miljoner kronor. 9 miljoner av dem går till specialprojektet ”Att fylla fem” som WaterAid tillsammans med Hungerprojektet ska genomföra i Malawi.

Svenska Postkodlotteriet stödjer WaterAid med 19,8 miljoner kronor, det meddelades under Förmånstagarfesten som anordnades igår den 13 mars.

10,8 miljoner utgörs av så kallat basstöd, ett oerhört viktigt stöd som stärker WaterAids verksamhet och bidrar till att organisationen kan nå fler människor med rent vatten, toaletter och hygien.

9 miljoner kronor tilldelades också WaterAids och Hungerprojektets gemensamma projekt ”Att fylla fem” som ska genomföras i Malawi. Projektet har som syfte att minska barnadödligheten i landet genom att hitta gemensamma metoder för hur projekt som integrerar rent vatten, toaletter och hygien med förbättrad tillgång till näringsrik mat kan minska undernäring hos barn under fem års ålder.

Cecilia Chatterjee-Martinsen, WaterAid Sveriges generalsekreterare, kommenterar:

– Stort tack till Svenska Postkodlotteriet och till alla de Lottköpare som genom sitt stöd till WaterAid bidrar till att stärka vår globala verksamhet och gör att vi kan nå fler människor med rent vatten, toaletter och hygien. Detta är ju en förutsättning för att barn ska kunna överleva och människor ta sig ur extrem fattigdom. Vi är såklart också väldigt glada över att med stöd från Postkodlotteriet nu kunna starta projektet ”Att fylla fem” tillsammans med Hungerprojektet, och därmed kunna bidra till minskad barnadödlighet i Malawi, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

Silvia Ernhagen, VD för Hungerprojektet, kommenterar:

– Det är fantastiskt glädjande att vi har fått pengar till detta viktiga projekt. I Malawi dör vart tjugonde barn innan sin femårsdag av orsaker som går att förebygga, bland annat undernäring. Med våra olika expertkunskaper inom näring, vatten och sanitet kommer vi tillsammans att göra stor skillnad för de allra minsta barnen i de samhällen vi verkar. Partnerskap som detta är en oerhört viktig komponent i arbetet med att nå de globala målen till år 2030, säger Silvia Ernhagen.

Läs mer om Hungerprojektet här: https://stod.hungerprojektet.se/

Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare att nationellt och globalt öka insatserna för dessa grundläggande behov.

WaterAid finns i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids direkta arbete. Besök www.wateraid.se för mer information.

Följ WaterAid på Facebook

Följ WaterAid på Twitter

Följ WaterAid på Instagram

  • Varje år dör 290 000 barn av diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och bristande sanitet. Det innebär runt 800 barn varje dag.
  • 844 miljoner människor saknar rent vatten.
  • Nästan 2,3 miljarder människor saknar grundläggande sanitet.
  • Varje krona som investeras i vatten och sanitet ger i genomsnitt fyra kronor tillbaka i ökad produktivitet och förbättrad folkhälsa.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön