2014-10-31 08:00Pressmeddelande

Pressinbjudan - Post-2015-seminarium med biståndsminister Isabella Lövin och barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér

Business as usual is not an option – ett år kvar av förhandlingarna för nya hållbara utvecklingsmål

Hur ska Sveriges nya regering arbeta med post-2015-agendan?

Just nu pågår förhandlingar om FN:s nya globala utvecklingsagenda, den så kallade post-2015-agendan. Agendan ersätter millenniemålen som går ut 2015, men mycket väntas skilja de gamla och de nya målen åt. Medan millenniemålen främst riktade sig till utvecklingsländer förväntas både rika och fattiga länder bidra till förverkligandet av den nya agendan. En avgörande fråga i förhandlingarna är också hur agendan ska finansieras och av vem. Även här väntas alla länder, inklusive Sverige, dra sitt strå till stacken.

·  Vilka åtaganden är viktigast för den nya svenska regeringen i förhandlingarna?

·  Vilka olika aktörer och former för finansiering krävs för att agendan ska kunna genomföras?

·  Vilka förändringar medför den nya agendan för Sverige?

·  Vilken roll kan det svenska civilsamhället spela och vilka är dess viktigaste frågor?

Välkommen till ett seminarium där företrädare för den svenska regeringen och den globala kampanjen Beyond2015 ger sin syn på post-2015-agendan och Sveriges roll i förhandlingarna.

Medverkande:

Biståndsminister Isabella Lövin
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér 
Sveriges ambassadör för post-2015 Kajsa B Olofsgård
Jenny Fredby, WaterAid, Sara Lindblom, Rädda Barnen, Birgitta Rosén, Svenska missionsrådet - medlemmar i styrgruppen för Beyond2015

Tid och plats: 
Den 4 november kl. 09.00-11.00 på Kungliga Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm.

För mer information, kontakta:
Jenny Haraldsson Molin, kommunikationssamordnare, CONCORD Sverige, tfn: 0707-410370

Seminariet arrangeras av den svenska styrgruppen för Beyond2015 samordnad av CONCORD Sverige. 

CONCORD Sverige representerar mer än 50 civilsamhällesorganisationer som arbetar med bistånds- och utvecklingsfrågor. Vårt uppdrag är att bedriva ett gemensamt opinions- och påverkansarbete om Sveriges och EU:s utvecklingspolitik. WaterAid är en del av den svenska styrgruppen för Beyond2015 vilken samordnas av CONCORD.

WaterAid är en ledande oberoende organisation som genom konkret bistånd, opinionsbildning och påverkan gör det möjligt för världens fattigaste att få tillgång till rent vatten, sanitet och kunskap i hygien.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön