2022-04-08 10:03Pressmeddelande

Ramadan – låt din zakat bli till rent vatten

Foto: WaterAid/ DRIK/ Habibul HaqueFoto: WaterAid/ DRIK/ Habibul Haque

Rent vatten är en förutsättning för hälsa och hygien. Trots det saknar idag 771 miljoner människor i världen rent vatten. Under ramadan ger WaterAid möjligheten att skänka zakat direkt till projekt i Pakistan, Mali och Bangladesh.

WaterAid arbetar i de mest utsatta samhällena för att fler ska få rent vatten och möjlighet till hygien och god hälsa. Organisationen borrar brunnar, installerar vattenpumpar och stöttar utsatta och diskriminerade grupper. Totalt har WaterAid sett till att nästan 29 miljoner människor har fått rent vatten.

I många länder som firar ramadan och där WaterAid är verksamma är det fortfarande alltför många som saknar tillgång till rent vatten. Under ramadan erbjuder WaterAid att på hemsidan ge zakat, sadaqah eller en vanlig gåva, samt att räkna ut sin zakat genom WaterAids zakaträknare. 100 % av den zakat som ges kommer gå till att hjälpa samhällen i Bangladesh, Pakistan och Mali.

– Tack vare gåvor till vår verksamhet kan vi ge människor i akut nöd rent vatten och hygienmöjligheter, säger Anna Nilsdotter, generalsekreterare för WaterAid.

Genom zakat till WaterAid får fler människor tillgång till rent vatten. Alla inkomna za­kat­gåvor kommer att förde­las över följande tre projekt:

Pakistan: I Pakistan förser WaterAid familjer i Muzaffargarh-regionen med rent vatten, toaletter och hygien. Området är hårt drabbat av klimatförändringarna och hjälpbehoven är stora.

Mali: Mali är ett av de fattigaste och varmaste länderna i världen. WaterAid arbetar för att de mest utsatta områdena i distrikten Bla och Kati kommer att få tillgång till rent vatten och bygga vatten-, sanitets- och hygienanläggningar vid sjukhus så att sjukvårdspersonal kan tvätta händerna och avdelningar kan hållas rena.

Bangladesh: Här förser WaterAid skolor med rent vatten, toaletter och hygienmöjligheter så att tusentals barn ska kunna gå i skolan och hålla sig friska. En av fem skolor i Bangladesh har inget rent vatten, och ännu fler saknar toaletter, handfat och tvål.

Här finns all info om de projekt som går att skänka zakat till, frågor & svar samt WaterAids zakaträknare: https://www.wateraid.org/se/donate/ge-din-zakat


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom förbättrad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare att nationellt och globalt öka insatserna för att fler människor ska få hållbar tillgång till rent vatten, toaletter och hygien. WaterAid finns i 34 länder och sedan starten 1981 har över 28 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och nästan 29 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids direkta arbete. Besök www.wateraid.se för mer information.


Kontaktpersoner

Mathilda Piehl
Kommunikationschef
Mathilda Piehl