2017-08-31 07:50Pressmeddelande

Rent vatten kan rädda miljoner barn från undernäring - visar ny rapport

null

Varje år dör miljontals barn av undernäring, men enligt en ny rapport från WaterAid hade många av dem kunnat räddas med förebyggande satsningar. Rapporten “Recipe for success” som presenteras idag visar hur många länder och organsationer brister i arbetet med att bekämpa undernäring, samt ger förslag på vad som krävs för att kunna utrota undernäring inom en generation.

Undernäring är idag en av huvudorsakerna till barnadödligheten i världen, och traditionellt har insatser för att bekämpa undernäring fokuserat på mer och bättre mat. Men i den nya rapporten “Recipe for success” från WaterAid, Actions Against Hunger och SHARE Consortium, varnas för att insatser som enbart fokuserar på mat inte räcker för att bekämpa undernäring. Istället måste mer satsas på förebyggande arbete som förbättrad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Hälften av alla fall av undernäring i världen kan kopplas till brist på rent vatten, sanitet och hygien. Detta eftersom vattenburna sjukdomar orsakar diarré som leder till att kroppen inte tar upp näringen i maten.

Rapporten pekar ut vad som behöver göras för att kunna bekämpa undernäring, och vilka länder i världen där krisen är som mest akut. I rapporten varnas också för att felriktade insatser riskerar att få stora konsekvenser för människor och samhällen över lång tid framöver.

Ladda ner hela rapporten här

Barn är värst drabbade

Riskerna med undernäring är stora, och särskilt drabbas barn. Idag lider 155 miljoner barn av så kallad stunting (hämmad fysiskt och mental utveckling) orsakad av undernäring under de första 1000 dagarna i livet. Stunting är ofta kroniskt vilket betyder att barn som i unga år lider av undernäring påverkas av detta resten av livet.

Studier publicerade i The Lancet visar att traditionella insatser, som exempelvis näringsersättning, bara kan minska antalet fall av stunting med en femtedel. Förebyggande åtgärder som förbättrad tillgång till rent vatten, sanitet samt förbättrad hygien är därför avgörande för att minska undernäring. Trots det brister tyvärr många länder och biståndsgivare i att satsa på vatten, sanitet och hygien för att bekämpa undernäring, visar rapporten “Recipe for success”.

Idag saknar var tredje människa i världen tillgång till grundläggande sanitet, och en av tio saknar tillgång till rent vatten.

WaterAid Sveriges generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen kommenterar:

– Det räcker inte att bara satsa på mer och bättre mat för att bekämpa undernäring eftersom hälften av all undernäring kan kopplas till diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och bristande sanitet, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

– För att framgångsrikt kunna minska barnadödligheten och förbättra den globala hälsan är det brådskande att alla som jobbar med att bekämpa undernäring integrerar vatten, sanitet och hygien i sina planer och policies, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

WaterAid uppmanar regeringar och biståndsgivare att bekämpa undernäring genom att:

 • Integrera WASH (vatten, sanitet och hygien) och nutrition i sina handlingsplaner
 • Stärka samarbetet mellan departement som ansvarar för WASH, nutrition, hälsovård och utbildning
 • Öka insatserna för att bekämpa undernäring genom bättre tillgång till WASH
 • Prioritera nyfödda och mödrar
 • Rikta insatser för WASH och nutrition mot de geografiska områden där undernäring och dålig tillgång till WASH sammanfaller
 • Genomföra gemensamma utbildningar i näringslära och hygien
 • Säkra att alla hälsovårdsinrättningar och skolor har rent vatten, sanitet och möjlighet till hygien, samt utbilda sjukvårdspersonal och skolpersonal om sambandet mellan hälsa, nutrition, utbildning och WASH
 • Utgå från principerna om mänskliga rättigheter som informationsfrihet, icke-diskriminering och prioritering av de mest utsatta människorna för att leda effektiva insatser

Rapporten “Recipe for success” släpps i samband med Världsvattenveckan i Stockholm. Den kommer presenteras vid seminariet “Waste, Water and Undernutrition” torsdagen den 31 augusti.

Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten och sanitet. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare att nationellt och globalt öka insatserna för dessa grundläggande behov.

WaterAid finns i 35 länder och sedan starten 1981 har 26,8 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 26,8 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids direkta arbete. Besök www.wateraid.se för mer information.

Följ WaterAid på Facebook

Följ WaterAid på Twitter

Följ WaterAid på Instagram

 • Varje år dör 290 000 barn av diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och bristande sanitet. Det innebär runt 800 barn varje dag.
 • 844 miljoner människor saknar rent vatten.
 • Nästan 2,3 miljarder människor saknar grundläggande sanitet.
 • Varje krona som investeras i vatten och sanitet ger i genomsnitt fyra kronor tillbaka i ökad produktivitet och förbättrad folkhälsa.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön