2009-11-19 14:24Pressmeddelande

“Seriöst skitsnack”

Den 19 november är av FN utsedd till Världstoalettdagen. Det låter kanske som ett skämt men det är faktiskt blodigt allvar. För oss i Europa är det en självklarhet att ha tillgång till en toalett både hemma och på arbetet. Men i utvecklingsländerna är situationen en annan. Två och en halv miljarder människor saknar en toalett att gå till. De tvingas uträtta sina behov i det fria under ovärdiga former.

Att inte ha en toalett att gå till är ett hot mot hälsan, utbildningen, ekonomin och värdigheten. Människans avföring är giftig. Ett enda gram avföring innehåller omkring en miljon bakterier och tusen parasiter. Flugor och ytvattenströmmar för bakterier och parasiter vidare till mat och dricksvatten. Resultatet blir svåra diareer och andra magsjukdomar som leder till att mer än 4000 barn dör varje dag. I hälften av världens sjukhussängar ligger patienter som lider av sjukdomar orskade av förorenat vatten. De ekonomiska följderna för de drabbade liksom för sjukvården är katastrofala.

Bristande sanitet slår särskilt hårt mot kvinnorna. Avsaknaden av separata toaletter i anslutning till skolor tvingar flickor bort från skolan inte minst när de börjat menstruera. Många kvinnor utan toalett att gå till tvingas hålla sig tills mörkrets inbrott för att finna avskildhet. Väl ute i mörkret blir de utsatta för våld och sexuella övergrepp.

Det är en skandal att en femtedel av jordens befolkning saknar toalett. På tok för lite bistånd i världen går till att lösa sanitetskrisen. Det går att ge alla tillgång till toaletter om bara viljan finns. Ett av FNs milleniemål handlar om tillgången på rent vatten och sanitet. Målet är att till 2015 halvera den andel av jordens befolkning som saknar dessa grundläggande rättigheter. Sanitetsmålet kommer dock inte att nås förrän nästa århundrade med nuvarande
utbyggnadstakt.

Detta är en mänsklig katastrof och ett gigantiskt slöseri med resurser.
Vi i WaterAid kräver krafttag så att alla får en toalett att gå till.

Per Stenbeck
Generalsekreterare
WaterAid Sverige
per.stenbeck@wateraid.org
08/677 30 20

WaterAid bildades i England 1981 för att bistå befolkningarna i några av världens fattigaste länder med rent och vatten och sanitet, men också för att sätta press på världens regeringar. Nu har WaterAid Sverige startat för att göra det möjligt också för oss i vårt land att delta i den kampen.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön