2014-08-28 08:00Pressmeddelande

Sida ingår globalt partnerskap med WaterAid

null

Idag tillkännager Sida ett nytt stöd på 95 miljoner kronor till organisationen WaterAids arbete med att förse världens fattigaste samhällen med vatten och sanitet. Stödet syftar till att förbättra situationen för de 748 miljoner människor som idag lever utan tillgång till rent vatten och de 2,5 miljarder människor i världen som saknar tillgång till en toalett.

Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare på WaterAid Sverige säger: ”Detta globala stöd till WaterAid från Sida visar tydligt den svenska regeringens ökade engagemang för tillgången till vatten och sanitet som en förutsättning för fattigdomsbekämpning och hälsa. Detta samarbete kommer att vara otroligt viktigt för oss i vårt arbete med att säkerställa att fler människor får tillgång till det som flertalet av oss tar för givet och som är basen för överlevnad, hälsa och hållbar utveckling.”

Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör på Sida, säger: ”Bristen på rent vatten, toaletter och sanitet är ett stort utvecklingsproblem och det slår extra hårt mot flickor och kvinnor. Därför är detta arbete mycket viktigt och vi ser positivt på att WaterAid har ett sånt tydligt fokus på flickor och kvinnor.” 

Stödet från Sida för implementering av WaterAids globala strategi sträcker sig över 4 år och kommer finansiera såväl implementering av hållbara vatten- och sanitetslösningar i WaterAids programländer, som påverkansarbete på lokal, nationell och global nivå.

**************

För mer info, bildmaterial eller intervjuer vänligen kontakta Anna Nylander på 0760 -100 575 eller Anna.Nylander@wateraid.se

Om WaterAid

WaterAid är en internationell oberoende organisation, som arbetar i 26 länder i Afrika, Asien, Centralamerika och Stillahavsområdet. WaterAid förändrar varje år miljontals liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. Sedan 1981, har WaterAid gett nära 21 miljoner människor rent vatten och sedan 2004, har 18 miljoner människor fått tillgång till sanitet. Vi samarbetar med lokala partners och påverkar beslutsfattare för hållbarhet och maximal effekt. För mer information, besök http://www.wateraid.se

WaterAid är en ledande oberoende organisation som genom konkret bistånd, opinionsbildning och påverkan gör det möjligt för världens fattigaste att få tillgång till rent vatten, sanitet och kunskap i hygien.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön